Exkurze do Brna a Vídně

Trojské gymnázium uspořádalo ve dnech 25. a 26.5. 2017 zajímavou exkurzi do Brna a Vídně. V Brně shlédli historické centrum se Starou radnicí, vilu Tugendhat, Kapucínský kláštěr včetně krypty, Kasematy hradu Špilberg a další zajímavé památky. Vídeň byla zasvěcena především Hofburgu. Nejvíce času bylo věnováno expozicím Silberkammer a Sisi-Museum. Naši studenti se na vlastní oči mohli přesvědčit, že s jižními sousedy máme řadu společného, především co se týče bohaté historie.

Program byl po oba dny velice pestrý, všichni si ho náležitě užili. Poděkování patří paní učitelce Narwové za přípravu a paní ředitelce Euroškoly Čížkové za podporu, průvodcování a vydatnou pomoc při celkové oragnizaci exkurze.