Návštěva z Jižní Koreji

V pondělí 15.5.2017 navštívila naší školu skupina budoucích učitelů a vychovatelů, kteří se připravují na své povolání v Jižní Koreji. Při jejich cestě po Střední Evropě poznávají jednotlivé vzdělávací systémy a školy. Při návštěvě Trojského gymnázia se dozvěděli ledacos o fungování malé privátní školy rodinného typu. Po krátké prezentaci následovala prohlídka prostor TG. Stěžejní část tvořila diskuze se studenty septimy, jejich třídním učitelem a ředitelem. Hosté byli velice spokojeni a vyjádřili velký dík za možnost setkání.

Obdobná událost proběhne v pátek 2.6. v dopoledních hodinách, opět na našem gymnáziu v Troji.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel