PŘÍHLÁŠKA KE STUDIU

ve střední škole

STÁLE PŘIJÍMÁME ŽÁKY

do 7. ročníku osmiletého studia na Trojském gymnáziu, vhodné pro žáky-cizince

MOŽNOST PŘESTUPU

z jiné tuzemské či zahraniční střední školy, zejména v Ázerbájdžánu, Bělorusku, Kazachstánu, Rusku nebo na Ukrajině

Registrace žádosti

o přijetí ke studiu po ukonení*

Poznámka: Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Součásti žádosti o přijetí jsou následující přílohy:

  • vysvědčení za poslední ukončený školní rok,
  • případně doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole,
  • případně rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu.

Výše uvedené přílohy prosím zašlete na e-mail:
michajlov@trojskegymnazium.cz
ihned po odeslání "Registrace žádosti".

Součástí přijímacího řízení pro uchazeče po ukončení 5. nebo 9. třídy základní školy v ČR je Přihláška ke vzdělání:

  • Přihláška ke vzdělání

    oficiálním formuláři vydaný Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy pro školní rok 2017-2018.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je zapotřebí zaslat poštou na adresu sídla Trojského gymnázia  nebo doručit osobně

v rámci 1. kola: do 1. 3. 2017 do 17 hod.

v rámci 2. kola: do 29.5.2017 do 17 hod

Příklad vyplnění přihlášky naleznete zde: