Maturitní zkouška

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

1. zkouška: český jazyk a literatura (forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu) v 1 úrovni

2. zkouška: cizí jazyk (Aj, Nj, Fj, Rj; forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu), nebo matematika (forma: didaktický test) v 1 úrovni

0 – 3 nepovinné zkoušky (forma: standardizovaný didaktický test)

Více informací k společné části ZDE

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

3 povinné zkoušky

1. a 2. zkouška: zvolený předmět (forma: ústní zkouška) z  nabídky Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Ivt, Bi, Zsv, Dě, Geo s tímto omezením:

Nelze maturovat ze stejného jazyka jako ve společné části MZ
student musí maturovat minimálně z 1 jazyka (v profilové nebo státní části MZ)
3. zkouška: obhajoba ročníkové práce  z volitelných seminářů za splnění této podmínky:

Žák musí absolvovat 144 h semináře.
0 – 2 nepovinné zkoušky z nabídky Čjl, Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Bi, Zsv, Dě, Geo, Ivt

Přehled důležitých termínů pro maturanty
maturitní kalendář

do 30. 11. 2016
odevzdat ŘG přihlášku k MZ, včetně posudku PUP

do 2. 12. 2016
zkontrolovat vygenerovanou vytištěnou přihlášku a podepsat ji

do 31. 3. 2017
odevzdat ŘG Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z Čjl

31. 3. 2017  do 16.00
odevzdat svázanou ročníkovou práci v sekretariátu školy

11. 4. 2017 (úterý)
písemná práce z českého jazyka (společná část MZ)

27. 4. 2017 do 14.00
uzavření klasifikace pro závěrečný ročník, pedagogická rada

28. 4. 2017
poslední zvonění, vysvědčení

2. - 9. 5. 2017
didaktické testy a další písemné práce společné části MZ

8. - 12. 5. 2017
přípravný týden pro 8 alfa

11. - 17. 5. 2017
přípravný týden pro 8 beta

15. - 22. 5. 2017
ústní zkoušky společné i profilové části + obhajoba práce

5. 6. 2017
slavnostní předání vysvědčení na Trojském zámku