JSTE CIZINEC

A CHCETE STUDOVAT

OPRAVDU KVALITNÍ GYMNÁZIUM?

Správnou volbou je

 Trojské gymnázium v Praze Nad Rokoskou

Proč studovat
Trojské gymnázium Nad Rokoskou?

 • 1

  Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům

 • 2

  Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči

 • 3

  Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, žáci cizinci nejsou výjimkou

 • 4

  Podporujeme nadané žáky

 • 5

  Využíváme letité zkušenosti a tradice naší kmenové školy v Praze - Troji

 • 6

  Zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky a širokou nabídku mimoškolních aktivit

 • Kvalitní výuka jazyků v malých skupinách

 • Hloubkový přístup k výuce ruského jazyka s rodilým mluvčím. Možnost složení státní maturity z ruského jazyka

 • Jazyková příprava pro cizince ke studiu na naši škole

 • Jazyková příprava v angličtině k mezinárodním zkouškám

 • Zapojování žáků do projektové výuky

 • Interaktivní tabule, dataprojektory a PC ve třídách. WIFI připojení

Trojské gymnázium Nad Rokoskou 
je zaměřeno na výuku jazyků

specializujeme se na výuku
jazyka ruského a českého jako druhého jazyka
v kombinací s angličtinou

Ruský jazyk

Čeština jako druhý jazyk

Anglický jazyk

Složením maturity na Trojském gymnáziu Nad Rokoskou získají žáci srovnatelný výstup s ostatními středními školami v ČR a mají možnost dále studovat na vysokých i vyšších odborných školách včetně škol univerzitního typu. Většinou mají na konci studia Trojského gymnázia znalosti ve třech jazycích a to minimálně na úrovni B2 a vyšší. Tyto znalosti nejsou při ukončení běžné střední školy s maturitou standardem a dosahují je pouze studenti s vyšším studijním potenciálem.

Proč se učit rusky?

 • Cestování

  Ruština je 4. nejrozšířenější jazyk na světě. Rusky mluví přes 300 milionů lidí (především z 15 postsovětských států).
 • Světová kultura

  Ruština je klíčem k bohaté kultuře. Balet, divadlo, kino, literatura, hudba a výtvarné umění - jsou pouze některé oblasti, do kterých Rusko již přineslo význačné tradice a stále přináší veliké a světově významné osobnosti.
 • Věda a výzkum

  Ruština je na 2. místě ve světě v množství vydaných publikací v oblasti chemie, fyziky, geologie, matematiky a biologie.
 • Diplomacie a geopolitika

  Ruština je jedním ze 6 oficiálních jazyků OSN. Do ruštiny se překládají všechny dokumenty OSN.
 • Obchod

  Rusko hraje stále důležitou roli na světových trzích. Rusko je jedním z největších světových dodavatelů ropy, plynu, diamantů, platiny, zlata, stříbra,mědi a jiných nerostných surovin.

Zvládnutí ruštiny jakožto slovanského jazyka je pro Čechy snadné.

Ruština v kombinaci s angličtinou
je správným krokem k úspěchu ve světě kultury, vědy, obchodu a diplomacie.

V čem jsou Vaše výhody?

 • Možnost denní komunikace s rodilými mluvčími

 • Jazyková výuka v malých skupinách

 • Možnost státní maturity z ruského jazyka

 • Možnost přípravy ke studiu na ruské univerzitě

 • Propracovaný systém projektové výuky

 • Intenzivní jazyková příprava žáků-cizinců

Adaptační kurz pro žáky-cizince

UMOŽŇUJEME STUDIUM NA ZKOUŠKU

Jak se na školu dostanu?

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu, tedy chcete studovat studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, pak 

NÁSLEDNĚ SI

 • 1

  UZAVŘEME SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

  Po vyhodnocení zaslané dokumentace žáka budete vyzvání k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kde budou uvedeny práva a povinnosti platné do okamžiku uzavření smlouvy o studiu po kladném rozhodnutí ředitele.
 • 2

  ABSOLVUJETE POHOVOR

  Dále bude zapotřebí absolvovat pohovor s ředitelem školy nebo s členem přijímací komise v dohodnutém termínu, a to v osobní přítomnosti na pracovišti Nad Rokoskou nebo on-line prostřednictvím aplikace Skype.
 • 3

  UZAVŘEME SMLOUVU O STUDIU

  V případě kladného* rozhodnutí ředitele školy bude s Vámi uzavřena smlouva o studiu se všemi plynoucími z ní právy a povinnostmi. (*Po přijímacím řízení uchazeč obdrží Rozhodnutí ředitele školy o jeho přijetí či nepřijetí ke studiu)

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení?

Uchazeč bude přijat pouze v případě volného místa pro ten který ročník studia. Kapacita na školní rok 2017/2018 se stanoví pro:

5. ročník: 22 lidi

6. ročník: 22 lidi

7. ročník: 22 lidi

 

V rámci přijímacího řízení uchazeč absolvuje ústní pohovor s ředitelem školy či jeho zástupcem v rozsahu 10 min (všeobecné znalosti, zájmy, soutěže, rodina atd.) v českém, případně jiném jazyce (rusky, anglicky a německy). Na základě tohoto pohovoru uchazeč obdrží dokument potvrzující rozhodnutí ředitele o příjetí či nepřijetí ke studiu (dále jen „Rozhodnutí ředitele“), avšak ne dřív než 28.4.2016. Pro žáky cizince bez uděleného povolení k pobytu na území ČR za účelem studia (dále jen „Vízum“) je Rozhodnutí ředitele klíčovým dokumentem.

Žák cizinec pak obdrží soubor dokumentů potřebný k případnému vyřízení Víza. Vzhledem k časové náročnosti při zpracování žádosti o Vízum na zastupitelských úřadech ČR (dále jen „ZÚ“) doporučujeme žádost včetně souboru dokumentů od nás podat na ZÚ nejpozději v průběhu měsíce června roku 2017.

Jaké je u nás školné?

 • Školné pro školní rok 2017/2018 je od 35.000 Kč
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i po částech).

Zájemci o studium mohou školu navštívit kdykoliv
po telefonické dohodě:

+420 - 799 51 75 75