ADAPTAČNÍ PROGRAM

pro vzdělávací integraci žáků cizinců

OBSAH ADAPTAČNÍHO PROGRAMU?

Cílem adaptačního programu je integrace zahraničních studentů do českého prostředí a jejich začlenění do učebního procesu v jedné z našich škol, tj. Trojské gymnázium, Euroškola Praha, Euroškola Strakonice nebo Euroškola Česká Lípa.

Jedním z hlavních cílů adaptačního programu je získání potřebné znalosti a dovednosti především v oblasti „VZDĚLÁVÁNÍ“:

V rámci bloku intenzivní jazykové přípravy probíhající v českém jazyce (tj. kurzu českého jazyka pro cizince), bloku odborné přípravy (tj. účasti ve výuce dle studijního programu I. ročníku vybrané školy) a vzdělávací integrace do procesu učení této školy, bude účastník programu plně připraven ke studiu na střední odborné škole.

Dále mu pak bude umožněno nahlédnout do následujících problematik:

 • 1
  ZDRAVOTNÍ PÉČE
  Jak a kde vyhledat lékařskou pomoc, jak a kde se zaregistrovat u lékaře, jak řešit zdravotní problémy s pojišťovnou atd.
 • 2
  ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI
  Účastník programu získá představu o právech a povinnostech cizince s dlouhodobým pobytem v České republice. Dozví se, jaké jsou možnosti pro uplatnění se ve sportovních či kulturních aktivitách při pobytu v České republice.
 • 3
  ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ
  Poskytnutí pomoci při registraci u migrační policie a dalších výkonných orgánů. Ucelení představy o povinnostech cizinců žijících na území ČR a povědomí o povinnostech, které je třeba respektovat.

JAK ADAPTAČNÍ PROGRAM FUNGUJE?

 • 1
  Do 1. prosince 2019 je potřeba zaregistrovat se na našich webových stránkách a zažádat o účast v adaptačním programu.
 • 2
  Připravíme pro vás balíček dokumentů potřebných k účasti v adaptačním programu a v případě potřeby poskytneme součinnost budoucímu účastníkovi programu při podání žádosti o dlouhodobé vízum.
 • 3
  Kurz adaptačního programu začíná 17. srpna 2020 a trvá do 31. ledna 2021.
 • 4
  Od 17. srpna 2020 začíná intenzivní výuka jazyků v rozsahu 50–60 akademických hodin. Dále bude výuka pořádaná pod záštitou vybrané školy, tzn. Trojské gymnázium nebo zvolená Euroškola.
 • 5
  Od 1. září 2020 poběží výuka podle osnov vybrané školy.
 • !
  V případě úspěšné adaptace může účastník programu pokračovat ve studiu, a to od 1. února 2021 podle učebních osnov vybrané školy.

CENA:

 • Cena adaptačního programu včetně výuky podle učebních osnov vybrané školy platí pro období od 17. 8. 2020 do 31. 1. 2021 a odvíjí se na základě zvolené školy (Trojské gymnázium nebo zvolená Euroškola), a to v rozmezí od 27.000,- Kč do 41.000,- Kč.

CO JE OBSAHEM
ADAPTAČNÍHO PROGRAMU?

 • praxe – ponoření se do praktického využití znalostí a dovedností při integraci do českého prostředí,
 • kurz českého jazyka pro zahraniční studenty, včetně účasti na procesu učení podle učebních plánů vybrané školy v rozsahu cca 900 akademických hodin,
 • přivítání člena adaptačního programu v Praze, ubytování a registrace na Migrační policii ČR.

CO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ?

 • Registrační poplatek
  Aby se zamezilo případným „spamovým“ přihláškám, bude při registraci nutné uhradit registrační poplatek ve výši 25 EUR.
 • Konzulární poplatek za vízum
 • Překlady dokumentů do češtiny
  Překlad všech dokumentů do češtiny může stát až 100 EUR.
 • Zdravotní pojištění od české pojišťovny
  Cena komplexního pojištění na první kalendářní rok činí 430 EUR nebo více, v závislosti na pojišťovně. Na základě Plné moci je možno pojištění zajistit z naší strany.
 • Ubytování na koleji nebo domovech mládeže
  Náklady na ubytování v našich partnerských hostelech se pohybují od 200 EUR měsíčně, v závislosti na lokalitě
 • Stravování a výdaje spojené s bydlením v České republice
  Ve škole nebo internátních zařízeních je možnost stravování v jídelně či bufetu. Ceny jídel se pohybují od 1,5 eura. Životní náklady se pohybují od 150 EUR měsíčně, v závislosti na individuálních potřebách.
 • Výukový materiál
  Učebnice, notebooky a další vzdělávací materiály je třeba zakoupit samostatně. Student obdrží v prvních dnech školy seznam učebnic. Předpokládané náklady na vzdělávací potřeby činí až 120 EUR.