Kurzy pro uchazeče
o studium na Trojském gymnáziu

Budou probíhat od  do (bude upřesněno, kurzy se budou konat v měsících únor, březen/duben).

  • Český jazyk: od do (čas bude upřesněn)
  • Matematika: od do (čas bude upřesněn)

Poplatek za všechny absolvované hodiny v obou předmětech (celkem 16 vyučovacích hodin) bude 1.600 Kč. V případě platby za vybrané jednotlivé hodiny bude cena 120 Kč za 1 vyučovací hodinu (částky jsou zatím orientační).

Únor:      

Březen:   

Duben:    

Platbu provedete v hotovosti v den návštěvy první hodiny, v kanceláři vedení školy (I. patro, vedle schodiště), nebo převodem na účet školy: 112677286/0300, VS: tak, aby platba byla na účet školy připsána nejpozději v den návštěvy první hodiny.

S sebou psací a rýsovací potřeby a poznámkový blok.

Přihláška ke kurzům

Kurz k přijímacím zkouškám v roce 2020

Označte prosím zvolenou variantu*