Kurzy pro uchazeče
o studium na Trojském gymnáziu

Budou probíhat každé úterý od 20.2.2018 do 10.4.2018

  • Český jazyk: 14:50 - 15:35
  • Matematika: 15:40 - 16:25

Poplatek za všechny absolvované hodiny v obou předmětech (celkem 18 vyučovacích hodin) bude stanoven začátkem ledna 2018.

Únor:

Březen:

Duben:

Zvolenou variantu prosím zakřížkujte do Přihlášky ke kurzům, viz níže.

Platbu provedete v hotovosti v den návštěvy první hodiny, v kanceláři vedení školy (I. patro, vedle schodiště).

S sebou psací a rýsovací potřeby a poznámkový blok.

Přihláška ke kurzům

Kurz k přijímacím zkouškám v roce 2018

Označte prosím zvolenou variantu*