Kurzy pro uchazeče
o studium na Trojském gymnáziu

Budou probíhat každé úterý od /datum bude upřesněno/ do /bude upřesněno/

  • Český jazyk: od - do /hod bude upřesněna/
  • Matematika: od - do /hod bude upřesněna/

Poplatek za všechny absolvované hodiny v obou předmětech (celkem 18 vyučovacích hodin) bude stanoven začátkem ledna 2019.

Únor:

Březen:

Duben:

Zvolenou variantu prosím zakřížkujte do Přihlášky ke kurzům, viz níže.

Platbu provedete v hotovosti v den návštěvy první hodiny, v kanceláři vedení školy (I. patro, vedle schodiště).

S sebou psací a rýsovací potřeby a poznámkový blok.

Přihláška ke kurzům

Kurz k přijímacím zkouškám v roce 2019

Označte prosím zvolenou variantu*