Městská část Praha - Troja

Vznik se datuje k 1. lednu roku 1992. První zastupitelstvo samostatné městské části se scházelo v sedmi lidech, za starostu si zvolili pana Vladimíra Lutterera, který zastával tento post do ukončení volebního období v roce 1998. V současné době tvoří zastupitelstvo devět členů, v čele stojí druhé volební období pan starosta Ing. arch. Tomáš Drdácký. Významným partnerem je MČ Praha - Troja pro Trojské gymnázium od počátku jeho existence, tedy od 1.9. 1997. Důkazem kvalitní spolupráce je společná organizace řady akcí, zejména v oblasti společenského, kulturního a sportovního života obce. Trojské gymnázium získalo v posledních třech letech významnou podporu ve formě grantů, které uděluje městská část. Více najdete v sekci Projekty - upevnění sportovních aktivit.

Mnohé informace získáte na oficiálních stránkách.

  • Plné znění smlouvy o partnerství

    Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - významný dokument, který podepsali starosta MČ Praha Troja a zřizovatel Trojského gymnázia dne 24. 1. 2012.