Občanské sdružení Trojskoúhelník

  • Vzniklo v prosinci 2007 za účelem rozvoje a podpory Trojského gymnázia s.r.o. Nepolitická organizace sdružuje na základě dobrovolnosti příznivce školy, absolventy a další osoby se vztahem k TG.

Sídlo je umístěno v budově Čechovy školy na stejné adrese jako Trojské gymnázium. Posláním Trojskoúhelníku je prohlubování vzájemné spolupráce s existujícími institucemi a hledání podnětů při organizování nejrůznějších aktivit v regionu. Cílem sdružení je podpora zájmu žáků a vyučujících Trojského gymnázia v oblastech:

  • spolupráce při zabezpečování a zlepšování materiálních, ekonomických a personálních podmínek TG
  • spolupráce při zabezpečování a zlepšování podmínek v provozu školy
  • podpory dalších vzdělávacích činností
  • podpory při pořádání akcí, soutěží a aktivit z nejrůznějších oblastí v regionu Praha - Troja
  • pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začleňováním mezi ostatní žáky ve vzdělávacím procesu
  • prezentace a propagace Trojského gymnázia a šíření dobrého jména školy.