Zoologická zahrada hlavního města Prahy

Sídlí v Praze - Troji, U Trojského zámku 120/3. Její základní poslání lze zahrnout do 4 oblastí:

  •  Výchova a vzdělávání - v náplni oddělení programu a obsahu
  •  Chov zvířat
  •  Ochrana ex-situ
  •  Ochrana in-situ

Historie Zoo Praha se datuje od roku 1881, kdy vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka ke zřízení zoologické zahrady, 10 let poté byl zřízen výbor k ustavení zoologické zahrady v Královské oboře (neuskutečnilo se). Myšlenka byla oprášena až po vzniku Československé republiky. V roce 1922 věnoval velkostatkář Alois Svoboda pozemky v Troji s tím, že na nich bude vybudována také zoologická zahrada. Následující rok byl ministrem školství a národní osvěty pověřen profesor Jiří Janda, aby zahájil přípravné práce ke zřízení zoo. Dne 28. září 1931 bylo zpřístupněno "staveniště zoologické zahrady" a bránou prošli první návštěvníci. Kromě administrativní budovy (dnes stále u hlavního vchodu) byla v Zoo Jandova voliéra dravců, vlčice Lotty a první koně Převalského. Od této chvíle až do dnešních dnů zažila zoo nebývalý rozmach, který byl významně přerušen rozsáhlou povodní v roce 2002. Zasáhla téměř polovinu území. Díky nezměrnému úsilí zaměstnanců a dalších pomocných pracovníků se podařilo v poměrně krátké době odstranit následky, později byla vybudována řada nových pavilónů a expozic pro návštěvníky.