Školní vzdělávací program

  • ŠVP: V Trojské kotlině jako v rodině

    Název vzdělávacího programu vystihuje typickou atmosféru školy. Vzhledem k počtu žáků v jednotlivých třídách (maximální je 22), metodám výuky a přístupu učitelů gymnázia je opravdu možné hovořit o škole rodinného typu. Pro žáky na nižším stupni osmiletého gymnázia (do kvarty) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ s účinností od 1.9. 2007, pro žáky na vyšším stupni (kvinta - oktáva) pak z RVP pro gymnázia s účinností od 1. 9. 2009.