STUDIUM NA ZKOUŠKU

УЧЁБА НА ПРОБУ

Možnost studia na zkoušku poskytujeme zahraničním zájemcům o studium v rámci krátkodobého víza za účelem studia.

Po dohodě s vedením školy se zájemce o studium na zkoušku může aktivně zúčastnit výuky ve zvoleném ročníku po dobu 3 dnů zcela ZDARMA. Následně pak může studovat na zkoušku maximálně po dobu 3 měsíců

za cenu 32.000 Kč.

Pokud se zájemce o studium rozhodne ve studiu pokračovat, uhradí pak alikvotní částku za skutečně studovanou dobu v aktuálním školím roce - při tom bude započítaná již uhrazená částka za studium na zkoušku.

Возможность обучения на пробу предлагаем иностранным интересующимся учиться в нашей гимназиии на основании краткосрочной визы с целью учеба.

По договоренности с управлением школы, могут интересующиеся в учебе попробовать в нашей школе учиться в течение 3-х дней БЕСПЛАТНО. После истечения данного срока можно продолжать учиться "на пробу" в течение 3-х месяцев.

за 32.000 чешских крон*.

В случае, если интересующийся в учебе решит в нашей школе учиться дальше, то заплатит соответствующую часть цены за годовое обучение, при чем будет зачислена сумма заплаченная за учебу на пробу.

*в рамках учебы на пробу ученик-иностранец с низким или нулевым уровнем знания чешского языка проходит интенсивный курс чешского языка для иностранцев. 

Přihláška
ke studiu na zkoušku

vyplní uchazeč nebo jeho zákonný zástupce

Poznámka: Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

  • výpis známek z aktuálně navštěvované školy,
  • vysvědčení z posledního ukončeného ročníku základní či střední školy,
  • případně doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole.

Výše uvedené přílohy prosím zašlete na e-mail:

michajlov@trojskegymnazium.cz

ihned po odeslání formuláře "Přihláška ke studiu".

Заявление
о поступлении школу

заполняет поступающий или его опекун

Примечание: Поступающий или его опекун согласны с тем, что вышеуказанные персональные данные будут обработаны Центром по мониторингу результатов образования.

Неотъемлемой частью вышеуказанной заявки являются следующие приложения:

  • копия загранпаспорта (страница с фотографией),
  • выписка оценок из школы посещаемой в настоящее время,
  • документ о последнем образовании или окончании последнего класса средней школы.

Скан выше указанных приложений вышлете на e-mail

michajlov@trojskegymnazium.cz 

сразу же после отправки выполненной формы "Заявление о поступлении в школу".