REGISTRACE KE STUDIU

ve střední škole

PŘIJÍMÁME ŽÁKY

do 5. ročníku osmiletého studia na Trojském gymnáziu, vhodné pro žáky-cizince

MOŽNOST PŘESTUPU

z jiné tuzemské či zahraniční střední školy, zejména v Ázerbájdžánu, Bělorusku, Kazachstánu, Rusku nebo na Ukrajině

Registrace žádosti

o přijetí ke studiu po ukončení*

Poznámka: Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Součástí přijímacího řízení pro uchazeče po ukončení 5. nebo 9. třídy základní školy v ČR je:

  • Přihláška ke vzdělání

    oficiálním formuláři vydaný Ministerstvem školství, mládeže a telovýchovy pro školní rok 2020-2021.

  • případně doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole,
  • případně rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně uvedených příloh je zapotřebí zaslat poštou na adresu sídla Trojského gymnázia  nebo doručit osobně

do 1. 3. 2020 do 17 hod.

 

Příklad vyplnění přihlášky naleznete zde: