VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DO PRIMY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Z kapacitních důvodů je počet uchazečů pro doplňkové a rozdílové zkoušky do vyšších ročníků již uzavřen.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 2. 6. 2021

přijímací řízení do vyšších ročníků ze dne 2. 6. 2021

žlutě vyznačení uchazeči jsou NEPŘIJATI