Život ve škole
aneb
školní a mimoškolní aktivity

Od počátku svého vzniku v roce 1997 se Trojské gymnázium vyznačuje řadou školních i mimoškolních aktivit, které podtrhují atmosféru ve škole. Žáci se znají napříč jednotlivými ročníky, není žádnou výjimkou vidět v družné debatě primána se septimánem nebo sekundánky s nejstaršími dívkami z oktávy. Tomuto stavu bezesporu napomáhají právě zmíněné četné aktivity, o těch nejvíce frekventovaných podáváme ucelené informace prostřednictvích těchto webových stránek např. v rubrikách Aktuality nebo Projektová výuka a facebooku.

O aktivitách školy informujeme veřejnost také prostřednictvím článků v měsíčníku Troja, který vydává MČ Praha - Troja, významný partner gymnázia.