STUDIUM PRO ŽÁKY-CIZINCE

PROČ STUDOVAT GYMNÁZIUM?

Hlavním důvodem je fakt, že GYMNÁZIUM je IDEÁLNÍ PŘÍPRAVOU KE STUDIU na jakékoliv VYSOKÉ ŠKOLE. Obecně až 90% absolventů gymnázií studuje na vysokých školách. Trojské gymnázium není výjimkou. Po získání maturity lze dále studovat na kterékoliv vysoké i vyšší odborné škole anebo škole univerzitního typu.

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?

Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům. Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči. Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, žáci-cizinci nejsou výjimkou. Podporujeme nadané žáky. Zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky a širokou nabídku mimoškolních aktivit.

CO JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ?

* Kvalitní výuka jazyků v malých skupinách * Hloubkový přístup k výuce ruského, anglického či španělského jazyka s rodilým mluvčím * Jazyková příprava v angličtině k mezinárodním zkouškám * Jazyková příprava pro cizince ke studiu na naši škole * Zapojování žáků do projektové výuky * Interaktivní tabule, dataprojektory a PC ve třídách * WIFI připojení *

V ČEM JSOU VAŠE VÝHODY?

Ideální příprava na českou vysokou školu

Složením maturity na Trojském gymnáziu Nad Rokoskou získají žáci srovnatelný výstup s ostatními středními školami v ČR a mají možnost dále studovat na kterýchkoliv vysokých i vyšších odborných školách včetně škol univerzitního typu.

Intenzivní jazyková příprava

Většinou mají na konci studia Trojského gymnázia znalosti ve třech jazycích a to minimálně na úrovni B2 a vyšší. Tyto znalosti nejsou při ukončení běžné střední školy s maturitou standardem a dosahují je pouze studenti s vyšším studijním potenciálem.

Komunikace s rodilými mluvčími

Na gymnáziu působí učitele a žáci, jejich rodným jazykem může být angličtina, ruština, španělština či francouzština...

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT?

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu,

tedy chcete studovat

studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium,

pak 

NÁSLEDNĚ SI

 • 1
  UZAVŘEME SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
  Po vyhodnocení zaslané dokumentace žáka budete vyzvání k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kde budou uvedeny práva a povinnosti platné do okamžiku uzavření smlouvy o studiu po kladném rozhodnutí ředitele.
 • 2
  ABSOLVUJETE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  Dále bude zapotřebí absolvovat přijímací řízení dle aktuálních požadavků, viz kritéria přijímacího řízení uvedené níže.
 • 3
  UZAVŘEME SMLOUVU O STUDIU
  V případě kladného* rozhodnutí ředitele školy bude s Vámi uzavřena smlouva o studiu se všemi plynoucími z ní právy a povinnostmi. (*Po přijímacím řízení uchazeč obdrží Rozhodnutí ředitele školy o jeho přijetí či nepřijetí ke studiu)

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Uchazeč bude přijat pouze v případě volného místa pro daný ročník studia.

V rámci přijímacího řízení uchazeč absolvuje přijímací řízení, zpravidla ústní pohovor s ředitelem školy či jeho zástupcem v rozsahu 10 min (všeobecné znalosti, zájmy, soutěže, rodina atd.) v českém, případně dalším jazyce (rusky, anglicky a německy). V některých případech může dojit k otestování znalostí v režimu ONLINE. Na základě výsledku přijímacího řízení uchazeč obdrží dokument potvrzující rozhodnutí ředitele o příjetí či nepřijetí ke studiu (dále jen „Rozhodnutí ředitele“), avšak ne dřív než 30.4.2020. Pro žáky cizince bez uděleného Povolení k pobytu na území ČR za účelem studia (dále jen „Vízum“) je Rozhodnutí ředitele klíčovým dokumentem.

ŠKOLNÉ:

 • Školné pro školní rok 2020/2021 je ve výši 44.000 Kč.
 • Uchazeči o studium bez povolení k dlouhodobému pobytu v ČR musí absolvovat Přípravný kurz. Bližší informace jsou zde.
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i po částech).

Zájemci o studium mohou školu navštívit kdykoliv
po telefonické dohodě:

+420 - 799 51 75 75

Trojské gymnázium je všeobecně vzdělávací střední školou, která poskytuje vzdělání v souladu s akreditaci MŠMT ČR již více než 20 let.

Trojské gymnázium je součástí skupiny středních škol společnosti ESO Euroškola, s.r.o., která v roce 2017 oslavila 25. výročí působení na Českém trhu.

Trojské gymnázium, jakožto součást společnosti ESO Euroškola, s.r.o., je členem renomované mezinárodní vzdělávací organizace ESO Education Group s více jak 50-letou tradicí v oblasti vzdělávacích služeb, zejména v Německu, Rakousku a na Slovensku.