Multikulturní aktivity

Vlastní realizace

Školu navštěvuje v jednotlivých ročnících řada cizinců nejen ze zemí Východní Evropy. Trojské gymnázium se pro ně snaží se vytvářet optimální podmínky pro studium a napomáhá vzniku přátelských vztahů s domácími žáky. Je navázána úspěšná spolupráce se společností Člověk v tísni, jejíž programy žáci navštěvují. Podílí se také na podpoře vzdělávání africké dívky z Keni prostřednictvím adopce na dálku, kterou zajišťuje humanistické centrum Narovinu.

Projekt Edison

Trojské gymnázium se každoročně pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu Edison (education-drive-internationality-students-opportunity-network) s podtitulem Poznáváme svět a svět poznává nás, v rámci kterého naši školu vždy na týden navštíví 8-10 vysokoškolských studentů z nejrůznějších zemí světa. V roce 2018 to byli stážisté z Indonésie, Číny, Kolumbie, Ázerbájdžánu, Tchaj-wanu, Indie, Tuniska a Gruzie. V minulých letech nás dále navštívili studenti z Rumunska, Brazilie, Řecka, Iránu, Itálie, Mexika, atd. Stážisté se v průběhu jednoho týdne představují ve třídách od sekundy po sextu a s našimi studenty komunikují výhradně v angličtině. Projekt je vždy zakončen tzv. Global Village, s mezinárodními stánky s nabídkou typických suvenýrů jednotlivých představovaných zemí, včetně přehlídky typických českých pokrmů a dalších artefaktů typických pro naši zemi. V letošním ročníku byl pomyslnou třešničkou na dortu společný nácvik české polky pod vedením profesionálních tanečnic z naší kvarty.