Poznávací exkurze

Exkurze do zahraničí

Trojské gymnázium každoročně organizuje pro své studenty kulturně-historické výjezdy do zahraničí, jejichž cílem bývají návštěvy nejzajímavější historických památek a institucí. Od roku 2013 navštívili naši studenti metropole, jako jsou Paříž, Londýn, Brusel, Petrohrad, Vídeň nebo Berlín.

Pro vyšší ročníky je pravidelně organizována poznávací exkurze do Polska s návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi, solných dolů ve Veličce a historického města Krakow.

V rámci recipročních výměnných pobytů jezdí studenti pravidelně do Berlína. Tyto pobyty jsou organizovány ve spolupráci se školou ESO Berlin. 

V roce 2017 se skupina našich studentů zúčastnila poznávacího zájezdu do Skotska s ubytováním v rodinách v srdci Edinburghu, několik našich studentů absolvovalo v roce 2016 studijní pobyt v Austrálii.

Pravidelně pořádáme výběrový lyžařský kurz v Rakousku s každoročním nárůstem zájemců.

V roce 2017 byl zahájen výměnný projekt ve spolupráci s francouzským gymnáziem v Le Mans. Společný program je postaven na tématu 2. světové války. Francouzští studenti, kteří ve školním roce 2016/17 zavítali k nám, se tak spolu s našimi studenty zúčastnili např. exkurze v Terezíně. V dubnu 2018 proběhne další část projektu, kdy naši studenti navštíví školu v Le Mans a následně Paříž.

Zatím dvakrát využila škola možnosti blíže seznámit studenty s fungováním Evropské unie, kdy se vybraní studenti zúčastnili exkurze do Bruselu a Štrasburku.

 

 

 

Štrasburk

Jak fungují instituce v jednom z hlavních měst EU?

O tom se přesvědčili vybraní žáci Trojského gymnázia a Euroškol Praha, Strakonice a Litvínov v rámci exkurze s návštěvou Europarlamentu na pozvání europoslance MUDr. Miroslava Ouzkého v prosinci roku 2010.

Blíže v reportáži ředitele Trojského gymnázia.