ŠABLONY II TG

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016811 je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.