OPPA: Převrácena třída

Převrácená třída – projekt CZ.2.17/3.1.00/36251

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Trojské gymnázium s.r.o. dne 1.7.2013 zahájilo realizaci projektu „Převrácená třída“ v rámci operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt byl ukončen dne 31.1. 2015.

Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36251.

Předmětem projektu je: rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti žáků prostřednictvím tvorby nových a inovace stávajících učebních materiálů, za použití nejnovějších technologií a pedagogických poznatků z trendů celého světa pro předměty Matematika, Fyzika a Geologie.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce.

Specifické cíle:

1) Vytvoření profesionálního videozáznamu přednášek předmětů Matematika a Fyzika - výklad bude zajištěn pedagogickými pracovníky žadatele. Tyto přednášky budou doplněny zpracováním témat a okruhů formou digitálních slajdů.

2) Natočení geologických exkurzí do okolí Prahy spolu s výkladem a výroba tomu odpovídajících slajdů.

3) Inovace výukových materiálu tvorbou myšlenkových map (Matematika a Fyzika) - jedná se o nejefektivnější pomůcku pro přemýšlení - pomáhají studentům získat komplexní přehled o probírané látce a zároveň usnadňují zapamatování detailu této látky.

4) Vybavení učebny moderními technologiemi a následně realizace natáčení videozáznamu + využití učebny v rámci klasické výuky (žadatel i partner)

5) Pilotování projektu včetně metodicko-didaktického semináře k ověření správného postupu realizace projektu za účelem zajištění "univerzálnosti" vytvořeného vzdělávacího produktu tak, aby mohl být nabídnut ostatním školám

Projekt má partnera – PB - Vyšší odbornou školu a Střední školu managementu, s.r.o.

 

V průběhu celého projektu byly realizovány následující klíčové aktivity (v rámci 3 monitorovacích období, celkem 14 klíčových aktivit):

KA2 a KA 1 – Fyzika – digitální výukové slajdy a videopřednášky

- výstupem jsou připravené výukové slajdy a záznamy přednášek s 25 tématy (cca 10 minut na 1 téma), v celkovém rozsahu přes 4 hodiny čistého času

KA3 – Fyzika – myšlenkové mapy

- výstupem je inovovaná výuka, implementace myšlenkových map ve výuce, zpracováno bylo více než 50 produktů pro využití ve výuce fyziky

KA5 a KA 4 – Matematika – digitální výukové slajdy a videopřednášky

- výstupem jsou připravené výukové slajdy a záznam z přednášek (celkem 38 témat), k dispozici je přes 50 hodin čistého času profesionálního výkladu látky v oboru matematika

KA6 – Matematika – myšlenkové mapy

- výstupem je inovovaná výuka, implementace myšlenkových map ve výuce, zpracováno bylo více než 50 produktů pro využití ve výuce matematiky

KA8 a KA 7 – Geologie – digitální výukové slajdy a videozáznamy z exkurzí mimo Prahu

- výstupem jsou připravené výukové slajdy a bylo natočeno 7 vidoexkurzí s geologickou tematikou

Od počátku roku 2014 jsou inovované prvky pravidelně zařazovány do výuky žáků v předmětech fyzika, matematika a geologie

KA 1, KA 4 a KA 7 byly realizovány ve spolupráci s firmou Bohemia Falcon, která zvítězila ve výběrovém řízení (proběhlo v srpnu 2014). Vlastní zpracování přednášek a exkurzí proběhlo v období srpen - říjen 2014, poté následovalo intenzivní období úprav vzniklých produktů na základě připomínek z pilotáže (KA 14)

Po celou dobu realizace projektu probíhala KA9 – Administrativní zajištění projektu.

V rámci KA10 a KA 13 bylo pořízeno vybavení učebny jak v prostorách příjemce, tak u partnera.

V rámci KA11 došlo k implementaci vzniklých videopřednášek a slajdů na internetový server. nyní jsou výsledné produkty k dispozici na:

http://www.superlectures.com/prevracenatrida/password-protection

Přihlašovací jméno: trida   
Heslo: prevracena

Ve výběrovém řízení na služby IT (předmět KA 11) zvítězila také firma Bohemia Falcon, která realizovala ve spolupráci s příjemcem dotace a partnerem tuto klíčovou aktivitu v období říjen - prosinec 2014.

KA12 - přípravná fáze projektu včetně analýzy potřeb probíhala na začátku realizace projektu.

Závěrečnou část obstarala pilotáž vzniklých produktů v rámci KA14 - probíhala postupně po dokončování zpracování jednotlivých produktů, v období září - prosinec 2014. Součástí KA14 je rovněž zpracování metodiky, jak využívat vzniklé produkty projektu. Metodiku zpracoval realizační tým projektu v lednu 2015.