OPPA: Trojské trumfy

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Trojské trumfy pražským školám - Projekt CZ.2.17/3.1.00/32718

1. února 2010 zahájilo Trojské gymnázium Svatopluka Čecha realizaci projektových činností na novém projektu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita pod názvem Trojské trumfy pražským školám. Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32718, k jeho zdárnému naplňování přispívají kromě vyučujících gymnázia v roli metodiků nemalou měrou odborní garanti, kteří tímto zastupují dva projektové partnery. Jsou jimi Botanická zahrada hl. m. Prahy a Zoologická zahrada hl. m. Prahy, obě se sídlem v Praze 7 - Troji. Projekt s podporou Evropského sociálního fondu a Hlavního města Prahy tak plynule navazuje na předchozí úspěšný projekt z let 2006-2008 "Křížem krážem Botanickou zahradou hl.m. Prahy a jejím okolím v Praze - Troji" v rámci JPD3.

Dne  23.2. 2010 byla podepsána Grantová smlouva číslo DOT/02/02/001484/2010 v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita mezi Hlavním městem Praha (zast. Mgr. Jiřím Kinským, vedoucím oddělení ESF, odbor fondů EU MHMP) a Trosjkým gymnáziem Sv. Čecha, s.r.o. (zast. Mgr. Radimem Jendřejasem, jednatelem a manažerem projektu). Z OPPA bude poskytnuta celková podpora do výše 3.854.365,29 Kč,  z čehož ESF přispívá 85% částkou 3.276.210,49 Kč a Hlavní město Praha 15% částkou 578.154,80 Kč. Činnosti jsou realizovány v rámci prioritní osy OPPA 3 - Modernizace počátečního vzdělávání, s datem zahájení 1.2. 2010 a datem ukončení 31.7. 2012 v celkové délce 30 měsíců.