Upevnění sportovních aktivit

Od svého počátku se Trojské gymnázium vyznačuje konáním řady mimoškolních aktivit v oblasti společenské, kulturní a sportovní. Díky tradičním akcím v poslední jmenované oblasti - florbalovému turnaji a pořádání Olympijského dne spojeného s raftováním na Trojském slalomovém kanálu významně přispívá k upevňování sportovních aktivit nejen svých žáků, nýbrž i ostatních žáků škol z celé Prahy. Gymnázium požádalo o finanční příspěvek na tyto akce v rámci vyhlášených grantů MČ Praha - Troja na rok 2011.