Zdravý kolektiv

Projekt "Zdravý kolektiv I - Trojské gymnázium" je určen primánům osmiletého studia. U této věkové skupiny je nezbytné vytvoření zdravého školního prostředí se snižováním rizika experimentování s drogami. Cílem je prevence sociálně-patologických jevů s přesahem působnosti do oblasti efektivní protidrogové prevence. Předpokládané vytvoření dobrých kamarádských vztahů může potlačuje vznik šikany. Více se o projektu dozvíte v přiloženém dokumentu.