FRANCIE Paříž, Le Mans

Začátkem dubna se 13 studentů z kvarty až septimy vydalo na kulturně-historickou výpravu do Francie. Zde je krátká rekapitulace jejich zážitků v podání paní učitelky Smetkové, která výpravu spolu s panem učitelem Arciiou vedla:

V neděli 8. 4. v 6:00 jsme odletěli směr Paříž, zde jsme navštívili Notre Dame a okolí, ale dlouho jsme se nezdrželi, protože na nás čekal vlak směr Le Mans.

V Le Mans na nás čekali učitele ze školy Le Ronceray, kteří nás doprovodili na ubytování. Ráno jsme zavítali do školy, kde nás čekalo milé uvítání a zároveň práce, připravovali jsme se na výlet k plážím Normandie.

Ve městě Caen jsme navštívili muzeum II. světové války, následně americký hřbitov a pláž Omaha. Byl to zážitek!

Další den byla v plánu návštěva starého centra v Le Mans a hledání pokladu ve městě. Na závěr pobytu v Le Mans nás čekal pokus o vytvoření svého komiksu a hra dis golf v lese. Závěr pobytu v Le Mans byl dojemný, učitelé nám nachystali krásné rozloučení s jídlem, hudbou a dárky. Žáci z Le Mans nás doprovodili až na nádraží.

Závěr pobytu byl zasvěcen hlavnímu městu, počasí se nám konečně umoudřilo a tak jsme si vychutnali prosluněnou Paříž se všemi krásnými památkami, stihli jsme projít všechna důležitá místa a moc jsme si to užili.