Historie školy

Již 20 let správnou cestou ke vzdělání

Trojské gymnázium Svatopluka Čecha navázalo plynule na činnost jedné ze tří škol Gymnázia Jana Palacha, které vzniklo jako jedno z prvních soukromých gymnázií v Čechách. Zahájení výuky v Jindřišské ulici v roce 1991 se zúčastnil prezident republiky p. Václav Havel v doprovodu tehdejšího ministra školství p. Petra Vopěnky. O dva roky později roku 1993 vzniká v Praze 7 na Ortenově náměstí pobočka se sportovním zaměřením a v následujícím školním roce se rozšiřuje gymnázium o osmiletou větev. Škola funguje na několika místech: v Tyršově domě na Újezdě, na Ortenově náměstí a v KD Kaštan na Břevnově. V roce 1996 se uvolnily výukové prostory v budově Čechovy školy v Troji, kam se osmiletá větev GJP přestěhovala. O rok později se škola osamostatnila a změnila svůj název na Trojské gymnázium Sv. Čecha, s.r.o.

Velkou zkouškou pro školu byl rok 2002. Troja byla zasažena ničivou povodní, kdy se hladina Vltavy zvedla 14. 8. 2002 o více než 12 metrů a pronikla i do školní budovy, kde zcela zdevastovala veškeré výukové i nevýukové prostory v přízemí. Díky neuvěřitelnému úsilí všech učitelů, žáků, rodičů, zastupitelů Úřadu MČ Praha-Troja a dalších dobrých duší byly zničené prostory rekordně rychle rekonstruovány.

Stavební aktivity rokem 2002 rozhodně neskončily. Rok 2003 provázela velká akce - výstavba nové sportovní haly dokončené v lednu 2004. Následovala přestavba auly na multimediální prostor. Poslední velkou stavební akcí byly stavební úpravy v roce 2011 v přízemí, na jejichž konci stojí nová jazyková učebna a šatna.

Období let 2005–2012 se vyznačovalo stabilizací učitelského sboru a rozvojem školy v oblasti programu i vybavení. K nejvýznamnějším momentům patří úspěšná realizace dvou projektů z ESF v rámci operačních programů JPD3 a OPPA, na kterých v pozici partnerů spolupracovali a dodnes spolupracují Botanická a Zoologická zahrada hl. m. Prahy. Dále jsou to projekty pro rozvoj volnočasových aktivit a na primární prevenci, na nichž Trojské gymnázium úspěšně spolupracuje s MHMP (grant Zdravé město Praha) a MČ Praha 7 (grant10 x sedmička) a Praha 7-Troja (Olympijský den, Filmová půlnoc…).

V roce 2007 startuje výuka podle nového školního vzdělávacího programu s mottem „V trojské kotlině jako v rodině“. Jeho důležitým pilířem je celoškolní projektová výuka v listopadu každého roku. Své nezastupitelné místo má od roku 2006 také vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků-cizinců – v této oblasti patří gymnázium na základě ohodnocení České školní inspekce v roce 2007 mezi školy dobré praxe.

Na konci školního roku 2007/2008 ukončil zakladatel a dlouholetý ředitel školy Mgr. Radim Jendřejas své působení v roli ředitele a stal se manažerem TGSČ. V září 2008 byla do funkce ředitelky jmenovaná Mgr. Zuzana Venclíková. Během roku 2010 došlo ve vývoji školy k další významné změně. Gymnáziu byl nabídnut vstup do mezinárodní skupiny škol Euro-Schulen-Organisation (ESO) a škola se stala součástí sítě Euroškol. V souvislosti s touto změnou se změnil i název školy na Trojské gymnázium s.r.o.

Patnáctiletá bohatá historie potvrzuje, že škola drží pevně v rukou svůj další osud. Měnilo se prostředí, změnila se organizační struktura, zřizovatel i název, ale to nejpodstatnější zůstává a stále se zlepšuje – kvalitní program, nadšení pedagogického sboru a spokojenost studentů i jejich rodičů. Můžete se přesvědčit sami.

Vstříc studentům-cizincům...

Živě bohatý příběh Trojského gymnázia s.r.o. s více jak 20letou tradicí byl v roce 2015 doplněn o nové detašované pracoviště TG Hloubětín, které se nacházelo v ulici Hloubětínská  78/26, Praha 9, v budově Bezpečnostně právní akademie s.r.o.

Rozhodnutím ředitele školy Radima Jendřejase se tak v prostorách TG Hloubětín ožil staronový projekt nabízející jedinečnou možnost společné výuky českých a rusky mluvicích studentů převážně z Ruské federace, Ukrajiny, Běloruská, Kazachstánu, Gruzie, Ázerbájdžánu a jiných států, zejména Euroasijské unie. Vzdělávací program v rámci detašovaného pracoviště je zaměřen na všeobecné studium s důrazem na výuku cizích jazyků a češtiny jako druhého jazyka. Výuka probíhá v českém jazyce a plně odpovídá standardům a požadavkům schváleným Ministerstem školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky.

Studijní program v sobě zahrnuje možnost osvojit jazyky dle výběru studentů, především ruský a anglický, dále pak německý, španělský a francouzský. Výuka je obohacena konverzací v cizím jazyce zpravidla vedenou rodilým mluvčím. Studenti se také mohou zúčastnit výměnných projektů pořádaných síti Euroškol.

Od školního roku 2018/2019 se studenti-cizinci vzdělávají přímo v prostorách Trojského gymnázia, resp. v rozšířených prostorách v budově Euroškoly Praha přímo naproti hlavní budově gymnázia.