Doklasifikace za 1. pololetí budou na Trojském gymnáziu probíhat od 1. 2. 2023. 
Konkrétní rozpis zkoušek bude žákům zaslán do jejich školního e-mailu. V případě, že se žák ze závažných důvodů nemůže zkoušky zúčastnit, je povinen se nejpozději v den konání zkoušky písemně omluvit zkoušejícímu.
Je-li žák nezletilý, omlouvá ho zákonný zástupce. Pokud bude omluva uznána, bude žákovi stanoven náhradní termín zkoušky. Zdravotní důvody je možné omlouvat pouze lékařskou zprávou doručenou třídnímu učiteli nejpozději do tří dnů od konání zkoušky.

Jsme škola, která ti pomůže připravit se na jakýkoli typ vysoké školy.

logo-instagram-web
logo-FB-web

AKTUALITY

studenti Trojského gymnázia ve třídě, vyučovací hodina, studenti píšící si poznámky
Doklasifikace za 1. pololetí budou na TG probíhat od 1. 2. 2023. Konkrétní rozpis zkoušek bude žákům…
ilustrační foto
Lyžování v italském středisku Aprica 26. 1. – 31. 1. 2023. Podrobné informace naleznete v pokynech ZDE. UPOZORŇUJEME,…
Tradiční lyžování na Hochfichtu pro nižší stupeň gymnázia se koná od 5. 3. do 10. 3. 2023.…

Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7