DOKUMENTY ŠKOLY

ŠKOLNÍ FORMULÁŘE

mortarboard
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
mortarboard
VZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
studying
PŘIHLÁŠKA NA TROJSKOK
google-docs
UNIVERZÁLNÍ ŽÁDOST
google-docs
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY
conversation
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
information
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
google-docs
GENERÁLNÍ SOUHLAS PRO PORADENSKÉ SLUŽBY
google-docs
GENERÁLNÍ SOUHLAS PRO POVĚŘENOU OSOBU
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
NÁVRATKA O ZPŮSOBU ODCHODU NEZLETILÉHO ŽÁKA Z AKCE
laptop
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ LICENCE OFFICE 365
jak správně vyplnit přihlášku ke studiu, dokumenty školy, GDPR

Školní řád stanoví práva a povinnosti žáků, organizaci vyučování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Jeho součástí je i klasifikační řád, systém výchovných opatření a školní řád pro akce mimo školu.

mortarboard
KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
open
ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MIMOŠKOLNÍ AKCE
conversation
SYSTÉM VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
coins
POKYN K URČOVÁNÍ ZBYTKOVÉ CENY MAJETKU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Tento školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument,
který si naše škola vytvořila, aby realizovala požadavky odpovídajícího rámcového vzdělávacího programu v souladu se školským zákonem č. 651/2004 Sb.

open
ŠVP "V TROJSKÉ KOTLINĚ JAKO V RODINĚ"
google-docs
DODATEK K ŠVP
mortarboard
UČEBNÍ PLÁN
asistentka ředitele Trosjkého gymnázia vysvětlující, jak vyplnit přihlášku ke studiu
logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy.

ŠKOLSKÁ RADA

za zřizovatele:
Ing. Igor Michajlov - michajlov@trojskegymnazium.cz
Petr Mareš - mares@trojskegymnazium.cz

za učitele:
Mgr. Lucie Prokopcová - prokopcova@trojskegymnazium.cz
Bc. Danil Borzistyj - borzystyy@trojskegymnazium.cz

za zletilé žáky:
Filip Vydra - filip.vydra@seznam.cz

za rodiče:
Jana Těmínová

logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky