PROJEKTOVÝ TÝDEN 8. - 11. 11. 2021

ŠKOLNÍ FORMULÁŘE

Školní formuláře se využijí k řešení té které životní situace.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
VZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
PŘIHLÁŠKA NA TROJSKOK
UNIVERZÁLNÍ ŽÁDOST
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
GENERÁLNÍ SOUHLAS PRO PORADENSKÉ SLUŽBY
GENERÁLNÍ SOUHLAS PRO POVĚŘENOU OSOBU
NÁVRATKA O ZPŮSOBU ODCHODU NEZLETILÉHO ŽÁKA Z AKCE
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ LICENCE OFFICE 365
jak správně vyplnit přihlášku ke studiu, dokumenty školy, GDPR

Školní řád stanoví práva a povinnosti žáků, organizaci vyučování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Jeho součástí je i klasifikační řád, systém výchovných opatření a školní řád pro akce mimo školu.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MIMOŠKOLNÍ AKCE
SYSTÉM VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
POKYN K URČOVÁNÍ ZBYTKOVÉ CENY MAJETKU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Tento školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument,
který si naše škola vytvořila, aby realizovala požadavky odpovídajícího rámcového vzdělávacího programu v souladu se školským zákonem č. 651/2004 Sb.

ŠVP "V TROJSKÉ KOTLINĚ JAKO V RODINĚ"
DODATEK K ŠVP
UČEBNÍ PLÁN
asistentka ředitele Trosjkého gymnázia vysvětlující, jak vyplnit přihlášku ke studiu
logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy.

ŠKOLSKÁ RADA

za zřizovatele:
Ing. Igor Michajlov - michajlov@trojskegymnazium.cz
Petr Mareš - mares@trojskegymnazium.cz

za učitele:
Mgr. Lucie Prokopcová - prokopcova@trojskegymnazium.cz
Bc. Danil Borzistyj - borzystyy@trojskegymnazium.cz

za zletilé žáky:
Filip Vydra - filip.vydra@seznam.cz

za rodiče:
Jana Těmínová

logo ESO, Education group, zřizovatel škol Trojského gymnázia, Euroškoly Praha, Euroškoly Česká Lípa, Euroškoly Strakonice, reklamní desky
Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7