Školní vzdělávací program

Tento školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si naše škola vytvořila , aby realizovala požadavky odpovídajícího rámcového vzdělávacího programu v souladu se školským zákonem č. 651/2004 Sb.

Školní řád

Školní řád stanoví práva a povinnosti žáků, organizaci vyučování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Jeho součástí je i klasifikační řád, systém výchovných opatření a školní řád pro akce mimo školu.

Školní formuláře

Školní formuláře se využijí k řešení té které životní situace.

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy.