PROJEKTOVÝ TÝDEN 2022/2023 NA TROJSKÉM GYMNÁZIU

PLAVBA 2022

ZÁLUDNÉ VÍRY DNEŠNÍ DOBY 

Vyučující:
RNDr. Krýda

Cíl projektu:
Hledání, resp. nalezení nástroje pro rozhodování, čemu dnes můžeme a nemáme věřit.

Dnešní doba plná nadbytku se bohužel projevuje i v oblasti vědění. Mnoho informací je totiž bezcenným balastem, či pouhými bláboly, které ovlivňují téměř každou lidskou činnost. V našem
projektu se zaměříme na ukázky toho, kde se s bláboly můžeme setkat (například v přírodních vědách, finančnictví či mediálním světě). Dále se zaměříme na to, jak můžeme bludy eliminovat ze svéhoživota pomocí kritického myšlení. Součástí projektu bude exkurze do Techmánie Plzeň a dále po upřesnění návštěva banky, resp. mediální společnosti.

WELL-BEING
PLAVBA K DUŠEVNÍ POHODĚ     

Vyučující:
Ing. Koubová, MgA. Vocelová, Ing. Arch.

Cíl projektu:
Sebepoznání aneb naučit se definovat, které aktivity vedou k „mé psychické pohodě“, jak si nejlépe rozdělit čas k relaxaci a na studium, práce ve skupině a empatické řešení problémů. Zaměřeno na osobnostní rozvoj a rozvoj kreativního myšlení.

Co si představíte pod pojmem Well-being a proč je v současné době důležité být v psychické i fyzické pohodě? Zažijte příjemný týden prostřednictvím aktivit, které nám pomohou navodit pohodové rozpoložení, vnímat prostor a sám sebe z jiné perspektivy. Ať již vyrazíme za kulturou, navštívíme výstavy, muzea, podíváme se na svět okolo z jiné ho úhlu pohledu, sami se budeme podílet na změnách prostředí, jímž se pohybujeme na nebo půjdeme za sportovním vyžitím. Vše s ohledem na preference vás, studentů, kteří na závěr projektu umělecky ztvární své prožitky. Záznam týdne, popřípadě jeho umělecké ztvárnění pak může posloužit jako zpětná vazba.
Podařila se nám Well-being cesta?

PLAVBA VLTAVOU A LABEM

Vyučující:
Mgr. Politiko, Bc. Borzistyj, Mgr. Hejnicová

Cíl projektu:
Co nás čeká? Vodní díla Labsko-vltavské vodní cesty, výstava v atriu ČVUT FSv, prohlídka jezu v Troji v místech,
kam se jen tak nedostanete. A nemine nás ani návštěva vodohospodářských laboratoří s fyzikálními modely některých VD ČVUT FSv.

KLIDNÁ PLAVBA ZA POZNÁNÍM

Vyučující:
Mgr. Novák

Cíl projektu:
Zkusíme zjistit, který typ expozice působí uklidňujícím dojmem, a který naopak. Co nás, a nejen nás, v muzeu ukolébává ke spánku a co naopak nabudí energií. A zároveň se dozvíme spoustu nových zajímavých informací.

V dnešní době rozbouřených vod se půjdeme zrelaxovat do klidných mělčin muzea. Poplujeme na vlně poznání minulosti, přítomnosti i budoucnosti v Národním muzeu, Technickém muzeu a Muzeu moderního umění. 

PLAVBA PO OBLOZE S VĚTREM
V ZÁDECH, KDE METEOROLOGIE
JE NAŠIM PÁNEM

Vyučující:
Mgr. Hájek, Mgr. Goldstein

Cíl projektu:
Seznámení se s meteorologií především v avionickém prostředí. Využití meteorologie v leteckém odvětví a seznámení se základními prvky při vývoji a předpovědi počasí. Osahat si s leteckou technikou a seznámit
se s tím, jak počasí ovlivňuje pohyb na obloze a na letištní ploše. Vhodné pro studenty technického typu se zájmem o avioniku a fyziku.

  • návštěva ČHMÚ v Komořanech,
  • prohlídka letadel a řídící věže v aeroklubu na letišti v Roudnici nad Labem,
  • technická knihovna Praha,
  • za příznivých podmínek pouštění kita a let letadlem.

KULTURNÍ PLAVBA PO HISPÁNSKÝCH ZEMÍCH

Vyučující:
Mgr. Vítková

Cíl projektu:
Poplujeme společně do Španělska, ale i přes oceán do Hispánské části Ameriky, abychom poznali kulturu těchto zemí. Cestovat budeme sice jen v myšlenkách, ale i tak to bude stát za to. Kinematografie, gastronomie, umění… co všechno je součásti hispánské kultury? A jaká ta kultura je? Nebo je to více kultur? Jaké jsou tyto země?
Mimo jiné, budeme mít příležitost konverzovat ve španělštině.  

POZOR: Část projektu bude probíhat ve šj. Projekt je vhodný tedy pro studenty s alespoň základní znalosti španělštiny. Pokud se někdo z němčinářů nebo ruštinářů učí a má nějaké jazykové povědomí, je samozřejmě také vítán. Španělštináři se nemusí bát, že by to nezvládli a nerozuměli. Je to naopak možnost se zdokonalit,
jak v jazyce, tak se dozvědět něco nového. 

KALNÉ VODY V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
A V KAŽDÉM Z NÁS

Vyučující:
Mgr. Žišková

Cíl projektu:
Kde se bere v člověku zlo? Proč v určitých časech slyšíme na jednoduchá řešení, nespoléháme se na vlastní rozum a zkušenost a podléháme ochotně a rádi tomu horšímu v nás? Kam vede společnost frustrace a ztracené sny jedince? Na to se pokusíme odpovědět v tomto projektu. A bude to mnohdy velmi bolestivá plavba, protože v první řadě nebudeme šetřit sami sebe.

Co nás konkrétně čeká?

  • Práce se zajímavými dokumenty První republiky a 50. – 90. let.,
  • návštěva Muzea paměti 20. století,
  • návštěva Strže, památníku Karla Čapka,
  • návštěva nového muzea literatury v Pelléově vile v Praze – Bubenči.

PIVO ANEB PLAVBA PEŘEJEMI SLAVNÉHO ČESKÉHO MOKU

Vyučující:
RNDr. Krýda, Mgr. Vosmíková

Cíl projektu:
Zjistíme co obnáší výroba piva. Projekt je zaměřen na pivovarnictví v Čechách v širších souvislostech. Jeho snahou by měl být komplexní pohled na pivo a vše co s ním souvisí. Součástí projektu budou exkurze do několika pivovarů a výroba vlastního studentského piva.
POZOR: Věkové omezení: 18+

  • Náklady na výrobu piva: 2000 Kč,
  • exkurze do pivovaru a degustace piva: 500 Kč.

PLAVBA PO ROZBOUŘENÝCH VLNÁCH ŽIVOTA – ŽIVOTNÍ ZTROSKOTANCI

Vyučující:
Mgr. Kortánková

Cíl projektu:
Odhalíme příčiny nezdarů a budeme hledat cestu ke spokojenému životu.

Život je jako dlouhá plavba lodí – jednou po klidných, jindy po rozbouřených vodách. Proč se loď s někým potopí, kdežto jiný neztroskotá a peřejemi propluje bez potíží? V tomto projektu se budeme věnovat příčinám životních nezdarů a hledání lepších rozhodnutí. Poslechneme si životní zkušenosti bývalé drogově závislé ženy,
ale i zkušenosti a postřehy lidí, kteří se ztroskotanci pracují – navštívíme vazební věznici na Pankráci a absolvujeme přednášku na detoxikačním oddělení.

MALLORY

Hlavní protagonistka dokumentu Heleny Třeštíkové o drogové závislosti- zavítala k nám do gymnázia, aby studentům přiblížila svůj životní boj se závislostí, pád na nejhlubší dno, ale i obdivuhodnou vůli na její cestě k abstinenci a návratu zpět do života.
Děkujeme za návštěvu, za Vaší otevřenost a ohromující energii!

ČESKÉ PŘÍSTAVY A LODĚNICE 

Vyučující:  
Mgr. Mrštík

Cíl projektu:
Zhodnocení a aktualizace současného stavu českých přístavů a loděnic.

V jakém stavu byly a nyní jsou české přístavy a loděnice? Co nabízely v minulosti a co nabízejí nyní v době suchých let? Jaká je jejich budoucnost? Cílem tohoto projektu je zhodnocení současného stavu nejvýznamnějších českých přístavů a loděnic. Obhlédneme nejvýznamnější pražské přístavy a navštívíme Loděnici Chvaletice.
Zjistíme, jakým asi směrem se bude česká říční nákladní doprava, přeprava a výroba lodí ubírat.