mortarboard
DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO MATURANTY
book
MATURITNÍ OKRUHY A ROČNÍKOVÁ PRÁCE
information
INFORMACE KE SPOLEČNÉ ČÁSTI
Studenti Trojského gymnázia, komunikace před školou

MATURITA 2022 podzimní termín 

  • Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022 lze odevzdat řediteli školy,
    a to nejpozději do 27. června 2022.
  • Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období
    od 1. (od 12.00 hod.) do 6. září 2022. Podrobný časový rozvrh stanoví MŠMT nejpozději do 15. srpna 2022.
  • Termín ústních maturitních zkoušek je stanoven na 2. září 2022.

INFORMACE K PROFILOVÉ ČÁSTI

information

ČJL

Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury
information

anglický jazyk

Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce z prvního cizího jazyka
information

cizí jazyk

Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce z druhého cizího jazyka
information
Kritéria a způsob hodnocení maturitních volených profilových předmětů a ročníkové práce
information
Kritéria a způsob hodnocení maturitní ústní zkoušky z cizích jazyků
information
Kritéria a způsob hodnocení maturitní ústní zkoušky z českého jazyka a literatury
studenti Trojského gymnázia, skupinové foto před školou, škola hrou

INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2021/2022 

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí,
aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce.
Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

 

  • Zkouška: český jazyk a literatura (forma: didaktický test),
  • zkouška: cizí jazyk Aj, Nj, Fj, Rj, Šj; (forma: didaktický test), nebo matematika (forma: didaktický test),
  • 0 – 3 nepovinné zkoušky (forma: standardizovaný didaktický test).
studenti TG ve venkovních prostorách školy při výuce
VÝUKA STUDENTŮ TG

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury (forma: písemná práce, ústní zkouška), z cizího jazyka (forma: písemná práce, ústní zkouška), pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části, a ze 3 dalších povinných zkoušek. 

3 povinné zkoušky: 

1. a 2. zkouška: zvolený předmět z nabídky Ma, Fy, Che, Ivt, Bi, Zsv, Dě, Geo, Vv (forma: ústní zkouška) Ajk, Nj, Fj, Rj (forma: písemná práce, ústní zkouška) s tímto omezením: Nelze maturovat ze stejného jazyka jako ve společné části MZ. Žák musí maturovat minimálně z 1 cizího jazyka (ve školní nebo společné části MZ). 

3. zkouška: obhajoba ročníkové práce. 

0 – 2 nepovinné zkoušky z nabídky Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Bi, Zsv, Dě, Geo, Ivt, Vv. 

Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7
logo-instagram-web
logo-FB-web