DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO MATURANTY
MATURITNÍ OKRUHY A ROČNÍKOVÁ PRÁCE
INFORMACE KE SPOLEČNÉ ČÁSTI
INFORMACE K PROFILOVÉ ČÁSTI
studenti Trojského gymnázia, skupinové foto před školou, škola hrou

INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2020/2021 NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ MŠMT

  • K maturitní zkoušce je žák připuštěn, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21,
  • doklasifikace nebo opravné zkoušky za 1. pololetí musí žák vykonat do konce března 2021. Pokud žák opravné zkoušky nebo doklasifikace úspěšně nevykoná, nebude připuštěn k jarnímu termínu maturitních zkoušek,
  • pokud žák nevykoná opravné zkoušky za 1. pololetí nebo doklasifikace do 30. 6., nemůže být připuštěn k podzimnímu termínu maturitních zkoušek,
  • písemné zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků se nekonají,
  • u didaktických testů se navyšuje časová dotace,
  • u některých maturitních témat dojde k úpravě (např. snížení počtu otázek) – vyučující podají žákům informace ke svým předmětům, pokud ke změnám došlo,
  • konkrétní termíny konání maturitních zkoušek jsou zveřejněny na webu školy.

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

 

  • Zkouška: český jazyk a literatura (forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu) v 1 úrovni,
  • zkouška: cizí jazyk (Aj, Nj, Fj, Rj, Šj; forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu), nebo matematika (forma: didaktický test) v 1 úrovni,
  • 0 – 3 nepovinné zkoušky (forma: standardizovaný didaktický test).
studenti TG ve venkovních prostorách školy při výuce

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

3 povinné zkoušky:

1. a 2. zkouška: zvolený předmět (forma: ústní zkouška) z nabídky Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Ivt, Bi, Zsv, Dě, Geo, Vv s tímto omezením:

  • Nelze maturovat ze stejného jazyka jako ve společné části MZ. Žák musí maturovat minimálně z 1 cizího jazyka (ve školní nebo společné části MZ).

3. zkouška: obhajoba ročníkové práce.

  • 0 – 2 nepovinné zkoušky z nabídky Čjl, Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Bi, Zsv, Dě, Geo, Ivt, Vv.
Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7