Maturitní zkouška

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

1. zkouška: český jazyk a literatura (forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu) v 1 úrovni

2. zkouška: cizí jazyk (Aj, Nj, Fj, Rj, Šj; forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu), nebo matematika (forma: didaktický test) v 1 úrovni

0 – 3 nepovinné zkoušky (forma: standardizovaný didaktický test)

Další podrobnosti a způsob hodnocení zkoušek společné části na www.novamaturita.cz

Více informací k společné části ZDE

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

3 povinné zkoušky

1. a 2. zkouška: zvolený předmět (forma: ústní zkouška) z  nabídky Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Ivt, Bi, Zsv, Dě, Geo, Vv s tímto omezením:

  • Nelze maturovat ze stejného jazyka jako ve společné části MZ.
  • Žák musí maturovat minimálně z 1 cizího jazyka (ve školní nebo společné části MZ).

3. zkouška: obhajoba ročníkové práce.

0 – 2 nepovinné zkoušky z nabídky Čjl, Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Bi, Zsv, Dě, Geo, Ivt, Vv

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Přehled důležitých termínů pro maturanty
maturitní kalendář

xx. 11. 2018
odevzdat ŘG přihlášku k MZ

do 3. 12. 2018
zkontrolovat vygenerovanou vytištěnou přihlášku a podepsat ji

do 29. 3. 2019
odevzdat ŘG Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z Čjl

29. 3. 2019  do 16.00
odevzdat svázanou ročníkovou práci v sekretariátu školy

10. 4. 2019
písemná práce z českého jazyka (společná část MZ)

11. 4. 2019
písemná práce z cizího jazyka

29. 4. 2019 do 14.00
uzavření klasifikace pro závěrečný ročník, pedagogická rada

30. 4. 2019
poslední zvonění, vysvědčení

2. - 7. 5. 2019
didaktické testy a další písemné práce společné části MZ

9. - 15. 5. 2019
přípravný týden

od 16. 5. 2019
ústní zkoušky společné i profilové části + obhajoba práce

xx 2019
uvolnění výsledků písemné části

3. 6. 2019
slavnostní předání vysvědčení na Trojském zámku