Maturitní zkouška

Informace k MZ 2020/2021 na základě opatření MŠMT 

o   K MZ je žák připuštěn, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21.

o   Doklasifikace nebo opravné zkoušky za 1. pololetí musí žák vykonat do konce března 2021. Pokud žák opravné zkoušky nebo doklasifikace úspěšně nevykoná, nebude připuštěn k jarnímu termínu MZ.

o   Pokud žák nevykoná opravné zkoušky za 1. pololetí nebo doklasifikace do 30.6., nemůže být připuštěn k podzimnímu termínu MZ.

o   Písemné zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků se nekonají.

o   U didaktických testů se navyšuje časová dotace.

o   U některých maturitních témat dojde k úpravě (např. snížení počtu otázek) – vyučující podají žákům informace ke svým předmětům, pokud ke změnám došlo.

o   Konkrétní termíny konání MZ jsou zveřejněny na webu školy.

 

Více informací k společné části ZDE

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

1. zkouška: český jazyk a literatura (forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu) v 1 úrovni

2. zkouška: cizí jazyk (Aj, Nj, Fj, Rj, Šj; forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu), nebo matematika (forma: didaktický test) v 1 úrovni

0 – 3 nepovinné zkoušky (forma: standardizovaný didaktický test)

Další podrobnosti a způsob hodnocení zkoušek společné části na www.novamaturita.cz

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

3 povinné zkoušky

1. a 2. zkouška: zvolený předmět (forma: ústní zkouška) z  nabídky Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Ivt, Bi, Zsv, Dě, Geo, Vv s tímto omezením:

  • Nelze maturovat ze stejného jazyka jako ve společné části MZ.
  • Žák musí maturovat minimálně z 1 cizího jazyka (ve školní nebo společné části MZ).

3. zkouška: obhajoba ročníkové práce.

0 – 2 nepovinné zkoušky z nabídky Čjl, Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Bi, Zsv, Dě, Geo, Ivt, Vv

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Podání přihlášky pro podzimní termín MZ  - do 23. 7. (společná část) a do 26. 7. 2021 (profilová část)

Podepsané přihlášky odevzdejte v sekretariátu školy (po telefonické domluvě) nebo elektronicky na email vosmikova@trojskegymnazium.cz.

Přehled důležitých termínů pro maturanty
maturitní kalendář

MATURITA PODZIM 2020
27. 7. 2020
Termín pro odevzdání přihlášky k MZ řediteli školy

1. 12. 2020
poslední termín pro odevzdání přihlášky k MZ řediteli školy

do 4. 12. 2020
zkontrolovat vygenerovanou vytištěnou přihlášku a podepsat ji

do 30. 4. 2021
odevzdat ŘG Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z Čjl

21. 4. 2021  do 16.00
odevzdání ročníkové práce - elektronicky

ZRUŠENO 
písemná práce z českého jazyka (společná část MZ)

ZRUŠENO
písemná práce z cizího jazyka

20. 5. 2021 do 14.00
uzavření klasifikace pro závěrečný ročník, pedagogická rada

21. 5. 2021
(poslední zvonění) vysvědčení

xx 2021
přípravný týden

24. 5. - 26. 5. 2021
didaktické testy z ČJ a cizích jazyků MZ

xx 2021
uvolnění výsledků písemné části

od 14. 6.  2021
ústní zkoušky společné i profilové části + obhajoba práce - třída 8A

od 16. 6. 2021
ústní zkoušky společné i profilové části + obhajoba práce - třída 8B

xx. 6. 2021
slavnostní předání vysvědčení na Trojském zámku

MATURITA PODZIM 2021
23.7. 2021 (spol.část) a 26.7. 2021 (profil.část)
Termín pro odevzdání přihlášky k MZ řediteli školy