mortarboard
DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO MATURANTY
book
MATURITNÍ OKRUHY A ROČNÍKOVÁ PRÁCE
information
INFORMACE KE SPOLEČNÉ ČÁSTI

MATURITA

Studenti Trojského gymnázia, komunikace před školou

MATURITA 2024

  • Přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební termín ve školním roce 2023/2024 je nutné odevzdat řediteli školy, nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do …

  • didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2024 budou konat 2. - 7. května 2024, v podzimním zkušebním období …

  • termín ústních maturitních zkoušek pro jarní období je stanoven na 23. - 29. května 2024, v podzimním období je vyhrazeno období …

INFORMACE K PROFILOVÉ ČÁSTI

information

ČJL

Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury
information

anglický jazyk

Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce z prvního cizího jazyka
information

cizí jazyk

Kritéria a způsob hodnocení maturitní písemné práce z druhého cizího jazyka
information
Kritéria a způsob hodnocení maturitních volených profilových předmětů a ročníkové práce
information
Kritéria a způsob hodnocení maturitní ústní zkoušky z cizích jazyků
information
Kritéria a způsob hodnocení maturitní ústní zkoušky z českého jazyka a literatury
studenti Trojského gymnázia, skupinové foto před školou, škola hrou

INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM 2023/2024

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí,
aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce.
Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

 

  • Zkouška: český jazyk a literatura (forma: didaktický test),
  • zkouška: cizí jazyk Aj, Nj, Fj, Rj, Šj; (forma: didaktický test), nebo matematika (forma: didaktický test),
  • 0 – 3 nepovinné zkoušky (forma: standardizovaný didaktický test).
studenti TG ve venkovních prostorách školy při výuce
VÝUKA STUDENTŮ TG

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury (forma: písemná práce, ústní zkouška), z cizího jazyka (forma: písemná práce, ústní zkouška), pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části, a ze 3 dalších povinných zkoušek. 

3 povinné zkoušky: 

1. a 2. zkouška: zvolený předmět z nabídky Ma, Fy, Che, Ivt, Bi, Zsv, Dě, Geo, Vv, Ek (forma: ústní zkouška) Ajk, Nj, Fj, Rj (forma: písemná práce, ústní zkouška) s tímto omezením: Nelze maturovat ze stejného jazyka jako ve společné části MZ. Žák musí maturovat minimálně z 1 cizího jazyka (ve školní nebo společné části MZ). 

3. zkouška: obhajoba ročníkové práce. 

0 – 2 nepovinné zkoušky z nabídky Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Bi, Zsv, Dě, Geo, Ivt, Vv, Ek.