Maturitní zkouška

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

1. zkouška: český jazyk a literatura (forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu) v 1 úrovni

2. zkouška: cizí jazyk (Aj, Nj, Fj, Rj, Šj; forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu), nebo matematika (forma: didaktický test) v 1 úrovni

0 – 3 nepovinné zkoušky (forma: standardizovaný didaktický test)

Další podrobnosti a způsob hodnocení zkoušek společné části na www.novamaturita.cz

Více informací k společné části ZDE

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

3 povinné zkoušky

1. a 2. zkouška: zvolený předmět (forma: ústní zkouška) z  nabídky Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Ivt, Bi, Zsv, Dě, Geo, Vv s tímto omezením:

  • Nelze maturovat ze stejného jazyka jako ve společné části MZ.
  • Žák musí maturovat minimálně z 1 cizího jazyka (ve školní nebo společné části MZ).

3. zkouška: obhajoba ročníkové práce.

0 – 2 nepovinné zkoušky z nabídky Čjl, Ajk, Nj, Fj, Rj, Ma, Fy, Che, Bi, Zsv, Dě, Geo, Ivt, Vv

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Přehled důležitých termínů pro maturanty
maturitní kalendář

do 13. 11. 2017
odevzdat ŘG přihlášku k MZ

do 1. 12. 2017
zkontrolovat vygenerovanou vytištěnou přihlášku a podepsat ji

do 28. 3. 2018
odevzdat ŘG Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z Čjl

28. 3. 2018  do 16.00
odevzdat svázanou ročníkovou práci v sekretariátu školy

11. 4. 2018 (středa)
písemná práce z českého jazyka (společná část MZ)

26. 4. 2018 do 14.00
uzavření klasifikace pro závěrečný ročník, pedagogická rada

30. 4. 2018
poslední zvonění, vysvědčení

2. - 10. 5. 2018
didaktické testy a další písemné práce společné části MZ

9. - 15. 5. 2018
přípravný týden

od 16. 5. 2018
ústní zkoušky společné i profilové části + obhajoba práce

16.5. 2018
uvolnění výsledků písemné části

4. 6. 2018
slavnostní předání vysvědčení na Trojském zámku