VEDENÍ ŠKOLY

Je statutárním orgánem školy. Odpovídá za chod školy ve všech oblastech a kontroluje jej. Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Zpracovává koncepci školy a dohlíží na její plnění.
Mgr. Radim Jendřejas, MBAředitel školy
Řeší výchovně-vzdělávací problémy žáků-cizinců, sleduje studijní výsledky jednotlivců a tříd. Zodpovídá za dodržování školního vzdělávacího programu.
Mgr. Nikol Vosmíkovázástupkyně ředitele školy, oddělení pro žáky-cizince
Zajišťuje PR a administrativu školy.
Veronika Klausováasistentka ředitele
Plní roli kurátora žáků-cizinců (kontakt s rodiči, sledování jejich studijních výsledků , sledování zdravotního stavu, ubytování, řešení aktuálních potřeb a problémů těchto žáků). Kontroluje pravidelnou docházku, zaznamenává omluvy žáků při jejich nepřítomnosti a zjišťuje důvod nepřítomnosti.
Bc. Danil Borzistyjasistent ředitele - kurátor, oddělení pro žáky-cizince, dvojjazyčný asistent pedagogů
Je zástupkyní ředitele. Zajišťuje chod školy v oblasti vzdělávání, organizace veškeré výuky, působí jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a jako metodik prevence.
Mgr. Magda Hausdorovázástupkyně ředitele, třídní učitelka sexty, metodik prevence
Je statutárním zástupcem školy, má na starosti administrativu, plánování a realizaci technického rozvoje školy, a to především v oblasti IT.
Petr Marešjednatel, IT manažer
Vede agendu a zajišťuje administrativu školy.
Ivana Kořenskáasistentka ředitele
Je hlavní účetní. Odpovídá za finance a vedení účetnictví školy.
Eva JendřejasováÚčetní