Je statutárním orgánem školy. Odpovídá za chod školy ve všech oblastech a kontroluje jej. Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Zpracovává koncepci školy a dohlíží na její plnění.
Mgr. Radim Jendřejas, MBAředitel školy

e-mail: jendrejas@trojskegymnazium.cz

Řeší výchovně-vzdělávací problémy žáků-cizinců, sleduje studijní výsledky jednotlivců a tříd. Zodpovídá za dodržování školního vzdělávacího programu.
Mgr. Nikol Vosmíkovázástupkyně ředitele školy, oddělení pro žáky-cizince

tel.: 732 887 208
e-mail: vosmikova@trojskegymnazium.cz

Zajišťuje PR a administrativu školy.
Veronika Klausováasistentka ředitele

tel.: 233 541 232, 739 406 147
e-mail: klausova@trojskegymnazium.cz

Plní roli kurátora žáků-cizinců (kontakt s rodiči, sledování jejich studijních výsledků , sledování zdravotního stavu, ubytování, řešení aktuálních potřeb a problémů těchto žáků). Kontroluje pravidelnou docházku, zaznamenává omluvy žáků při jejich nepřítomnosti a zjišťuje důvod nepřítomnosti.
Bc. Danil Borzistyjasistent ředitele - kurátor, oddělení pro žáky-cizince, dvojjazyčný asistent pedagogů

tel.: +420 723 722 180
e-mail: borzystyy@trojskegymnazium.cz

Je zástupkyní ředitele. Zajišťuje chod školy v oblasti vzdělávání, organizace veškeré výuky, působí jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a jako metodik prevence.
Mgr. Magda Hausdorovázástupkyně ředitele, třídní učitelka sexty, metodik prevence

tel.: 776 713 379
e-mail: hausdorova@trojskegymnazium.cz

Je statutárním zástupcem školy, má na starosti administrativu, plánování a realizaci technického rozvoje školy, a to především v oblasti IT.
Petr Marešjednatel, IT manažer

e-mail: mares@trojskegymnazium.cz

Vede agendu a zajišťuje administrativu školy.
Ivana Kořenskáasistentka ředitele

tel.:  233 541 232,  739 406 147
e-mail: korenska@trojskegymnazium.cz

Je hlavní účetní. Odpovídá za finance a vedení účetnictví školy.
Eva JendřejasováÚčetní

tel.: 605 511 403
e-mail: jendrejasova@trojskegymnazium.cz

Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7
logo-instagram-web
logo-FB-web