Vedení školy

Je statutárním orgánem školy. Odpovídá za chod školy ve všech oblastech a kontroluje jej. Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Zpracovává koncepci školy a dohlíží na její plnění.
Mgr. Radim Jendřejas, MBAŘeditel školy

Tel.: +420 603 366 262
E-mail: jendrejas@trojskegymnazium.cz

Zajišťuje podporu a součinnost při udělování povolení k pobytu (viz) u žáků-cizinců, včetně komunikace s kompetentními úřady. Vede jednání se zájemci o studium. Kontroluje plnění smluvních závazků. Navrhuje a podílí se na návrzích a realizacích marketingových strategií a projektů školy.
Igor MichajlovManažer oddělení pro žáky-cizince

Tel.: +420 799 51 75 75
E-mail: michajlov@trojskegymnazium.cz

Zajišťuje PR a administrativu školy.
Veronika KlausováAsistentka ředitele

Tel.: +420 233 541 232, +420 739 406 147
E-mail: klausova@trojskegymnazium.cz

Vede agendu a zajišťuje administrativu školy.
Ivana KořenskáAsistentka ředitele

Tel.: +420 233 541 232, +420 739 406 147
E-mail: korenska@trojskegymnazium.cz

Je hlavní účetní. Odpovídá za finance a vedení účetnictví školy.
Eva JendřejasováÚčetní
Je zástupkyní ředitele. Zajišťuje chod školy v oblasti vzdělávání, organizace veškeré výuky, působí jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a jako metodik prevence.
Mgr. Magda HausdorováZástupkyně ředitele, třídní učitelka oktávy, metodik prevence

Tel.: +420 776 713 379
E-mail: hausdorova@trojskegymnazium.cz

Je statutárním zástupcem školy.
Petr Marešstatutární zástupce školy, IT manažer

E-mail: mares@trojskegymnazium.cz 

Řeší výchovně-vzdělávací problémy žáků-cizinců, sleduje studijní výsledky jednotlivců a tříd. Zodpovídá za dodržování školního vzdělávacího programu.
Mgr. Nikol VosmíkováZástupkyně ředitele školy, oddělení pro žáky-cizince

Tel.: +420 732 887 208
E-mail: vosmikova@trojskegymnazium.cz

Plní roli kurátora žáků-cizinců (kontakt s rodiči, sledování studijních výsledků žáků-cizinců, sledování zdravotního stavu, ubytování, řešení aktuálních potřeb a problémů těchto žáků). Kontroluje pravidelnou docházku žáků na výuku, zaznamenává omluvy žáků při jejich nepřítomnosti a zjišťuje důvod nepřítomnosti.
Bc. Danil BorzistyjAsistent ředitele - kurátor, oddělení pro žáky-cizince

Tel.: +420 723 722 180
E-mail: borzystyy@trojskegymnazium.cz