PROJEKTOVÝ TÝDEN 2023/2024 NA TROJSKÉM GYMNÁZIU

SVAHY 2023

SVAHY ANEB CENY Z KOPCA DO KOPCA 

Vyučující:
Mgr. Novák Tomáš

Cíl projektu:
Zjistit, jak se počítají ceny energie a kde se vlastně bere.

Anotace:
Navštívíme dodavatele energií pro naše domácnosti, dozvíme se jak se rozvádí plyn i elektřina, jaký je rozdíl mezi různými typy elektráren, jak se vyvíjí ceny. Čeká nás prohlídka plynárenského muzea včetně provozu, muzea a provozu elektřiny a vodní elektrárny. 

MINDFULNESS ANEB KDE BEREME MOTIVACI STÁLE STOUPAT VÝŠ?  

Vyučující:
Ing. Koubová Magdaléna, MgA. Vocelová Kateřina, Ing. Arch.

Cíl projektu:
Uvědomění si nás samých, zklidnění, posílení pozitivních emocí, setrvání v přítomnosti jako lék na duši.

Anotace:
Co nás žene dál? jak ve zrychlené době plné rostoucích požadavků obstát se zdravou myslí? Zhodnoťte své pocity před výzvou jít nahoru, prožijte výstup na vrchol svahu. Proč se říká, že život je sinusoida a ne přímka a proč jsme celý život více na svahu než na rovině? Projděte s námi svahy poblíž Roudnice nad Labem, navštivte Kutnou horu a GASK, bohnické vyhlídky či opidum na Zbraslavi a užijte si neopakovatelnost okamžiku. Těšíme se na vás.

PŘES SVAHY ČESKÉHO MASIVU AŽ KE SVAHŮM NÍZKÝCH TAUR

Vyučující:
Mgr. Mrštík Josef

Cíl projektu:
Porovnání vybraných pohoří Českého masivu s vybranými pohořími Nízkých Taur.

Anotace:
V čem se odlišují vybraná pohoří Českého masivu s vybranými pohořími Nízkých Taur? Pojeďme porovnat strmost jejich svahů. Jádrem projektu je povinný jednodenní železniční výlet přes jednotlivá pohoří Českého masivu (nejen v Čechách, ale i v Rakousku) až ke strmým svahům Nízkých Taur. Nízké Taury nejsou jen jedním pohořím. Jsou tvořeny menšími horskými celky. Pojeďme je blíže poznat! Projekt je vhodný pro zájemce o geografii. Znalost němčiny výhodou.

SVAHY PAMĚTI

Vyučující:
Mgr. Žišková Andrea

Cíl projektu:
Prozkoumání paměti společnosti a její důležitosti pro přítomnost.

Anotace:
Lze mluvit o kolektivní paměti? A pokud ano, co to je? Jak se kolektivní názory a stereotypy projevují v literárních i odborných textech? Je legitimní „mazat“ nepříjemné pravdy? Na to vše se pokusíme odpovědět v projektu "Svahy paměti", ve kterém se prolnou společensko-vědní témata s literárními.

NA SVAHU ROZMANITOSTI ANEB BOURÁNÍ PŘEDSUDKŮ

Vyučující:
Mgr. Vítková Barbora

Cíl projektu:
Předcházet předsudkům a umět si představit, jak se s nimi žije.

Anotace:
Stereotypy a předsudky máme v hlavě všichni. Bez nich zkrátka není možné se orientovat ve světě kolem nás. Na projektu se budeme zabývat právě bouráním předsudků a stereotypů, snižováním nerovností ve společnosti, prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie, extremismu apod. Výsledkem bude posílení respektu, lidskosti, empatie a solidarity. Společně se naučíme netvořit si na člověka jasný názor dopředu jen na základě nějakého znaku, stejně jako to, jak být více otevřený existenci i jiných variant. 

Klíčová slova: předsudky, stereotypy, diskriminace, rasismus, xenofobie, multikulturalita, homofobie, gender, genderová identita, LGBT, queer, diverzita, rovnoprávnost, respekt, tolerance, menšiny, jinakost… 

Co všechno tato slova znamenají? To vše a mnohem více na tomto projektu.  

KOPCE PĚNY ANEB VZHŮRU NA PIVO!

Vyučující:
Mgr. Vosmíková Nikol, RNDr. Krýda Petr

Cíl projektu:
Zjistit, co obnáší výroba piva.

Anotace:
Projekt je zaměřen na pivovarnictví v Čechách v širších souvislostech. Jeho snahou by měl být komplexní pohled na pivo a vše, co s ním souvisí. Součástí projektu budou exkurze do několika pivovarů a výroba vlastního studentského piva.

Věkové omezení: 18+
Náklady na výrobu piva: 500 Kč
Exkurze do pivovaru a degustace piva: 500 Kč

SLALOM VE SVĚTĚ DĚTÍ OD 3 DO 6 LET

Vyučující:
Mgr. Politiko Vintsentsiya

Cíl projektu:
Zjistit, jak vidí vzdělávání děti, které to v budoucnu čeká.

Anotace:
Návštěva Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Odkaz J. A. Komenského Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě Moderní interaktivní stálá expozice  -  doprovodná akce v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
Pod záštitou České komise pro UNESCO  -  Partnerství hlavního města Prahy.
Video: S Komenským u mikrofonu: Fiktivní rozhovor s J. A. Komenským s hlasem A. Strejčka
Studenti připravuji otázky dětem od 3 do 6 pro  „Slalom interview“.
Setkaní s dětmi (naše základka/prvňáci, školka Kačerov, školka sv. Augustina).
Natáčení „Slalom interview“.

STAVBY NA SVAHU

Vyučující:
RNDr. Hoza Karel, Bc. Králová Kateřina

Cíl projektu:
Zjistit, jak se staví ve svahu, poznat zvláštnosti architektury ve svahu.

Anotace:
Návštěvy staveb na svazích: bobová dráha na Proseku, Reonova jeskyně na Petříně, lanovka na Petříně, atd… a s tím spojené event. výpočty (trigonometrie, rozklad sil na nakloněné rovině, atd…).