DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

18. 1. 2022

13:00 - 17:00

15. 2. 2022

13:00 - 17:00

VÁŽENÍ ZÁJEMCI,
V RÁMCI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEVÁHEJTE ZHLÉDNOUT KRÁTKÉ VIDEO S VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKOU ŠKOLY,
KTERÉ SI PRO VÁS NAŠI STUDENTI PŘIPRAVILI. 

ABYCHOM VÁM TROCHU POMOHLI POCHOPIT PRŮBĚH STUDIA A UPŘESNIT DŮLEŽITÉ INFORMACE,
MŮŽETE SI U NÁS STÁHNOUT ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY:

studenti TG komunikující ve venkovních prostorách školy

SOUČÁSTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE PO UKONČENÍ 5. NEBO 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČR JE:

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ

Oficiální formulář vydaný MŠMT pro školní rok 2020-2021
  • případně doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole,
  • případně rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu.

Příklad vyplněné přihlášky naleznete zde:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně uvedených příloh je zapotřebí zaslat poštou
na adresu sídla Trojského gymnázia nebo doručit osobně do 1. 3. 2021 do 16 hod.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

*V případě zájmu o studium na Trojském gymnáziu vyplňte formulář níže. Budeme Vás kontaktovat.

  • vyplní uchazeč nebo jeho zákonný zástupce

*Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7