PŘÍPRAVNÉ KURZY

studenti TG sedící na schodech před hlavním vstupem do budovy školy, komunikace, smích, zábava

CENA KURZU 

Cena celkem za všechny absolvované hodiny v obou předmětech činí 2000 Kč,
lze se též přihlásit pouze na jeden z předmětů za cenu 1000 Kč.

  • ČESKÝ JAZYK - celkem 8 vyučovacích hodin,
  • MATEMATIKA - celkem 8 vyučovacích hodin

PLATBA

  • Bankovním převodem na účet školy: 112677286/0300, VS: 1302030423, zpráva pro příjemce: PŘÍJMENÍ UCHAZEČE tak, aby platba byla na účet školy připsána nejpozději v den návštěvy první hodiny.
  • Platbu lze provést případně i v hotovosti v den návštěvy první hodiny, v kanceláři vedení školy (I. patro, vedle schodiště).
  • Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sekretariátu školy nebo zašlete scanem na e-mail: klausova@trojskegymnazium.cz

KURZY PROBÍHAJÍ V TĚCHTO TERMÍNECH:

  • každé pondělí od 13. 2. 2023 do 3. 4. 2023

ROZVRH HODIN

  • MATEMATIKA      15:00 – 15:45, 
  • ČESKÝ JAZYK       15:55 – 16:40
studenti TG komunikující ve venkovních prostorách školy