Icons made by Freepik from www.flaticon.com

PŘIHLÁŠKA K PŘÍPRAVNÉMU KURZU

bude doplněna

PŘÍPRAVNÉ KURZY

studenti TG sedící na schodech před hlavním vstupem do budovy školy, komunikace, smích, zábava

CENA KURZU - * bude doplněna

Cena celkem za všechny absolvované hodiny v obou předmětech:

  • ČESKÝ JAZYK - celkem 8 vyučovacích hodin
  • MATEMATIKA - celkem 8 vyučovacích hodin

PLATBA

  • Bankovním převodem na účet školy: 112677286/0300, VS:  *bude doplněn, zpráva pro příjemce: PŘÍJMENÍ UCHAZEČE tak, aby platba byla na účet školy připsána nejpozději v den návštěvy první hodiny.
  • Platbu lze provést případně i v hotovosti v den návštěvy první hodiny, v kanceláři vedení školy (I. patro, vedle schodiště).

ROZVRH HODIN

  • * bude doplněn
  • * bude doplněn

KURZY PROBÍHAJÍ VE DVOU TERMÍNECH:

Kurzy jsou každoročně realizovány v rozmezí měsíců únor – duben, přesné datum zahájení kurzu bude upřesněno.

  • TERMÍN I. : * bude doplněn
  • TERMÍN II. : * bude doplněn
studenti TG komunikující ve venkovních prostorách školy