KONZULTACE PRO STUDENTY A PŘÍPRAVA K MATURITĚ

Studentům, kteří potřebují zdokonalit své znalosti z některého maturitního předmětu, nabízíme možnost konzultací po předchozí dohodě s konkrétními vyučujícími uvedených předmětů:

  • ANGLIČTINA,
  • ČESKÝ JAZYK,
  • MATEMATIKA.