Činnosti výchovné poradkyně

Po desetiletém působení Mgr. Ivany Motýlové ve funkci výchovné poradkyně se po jejím odchodu v září 2018 nově této funkce ujala Mgr. Petra Březinová, která je zároveň třídní učitelkou sekundy.

Mgr. Březinová poskytuje individuální konzultace žákům, rodičům i kolegům, účastní se výchovných komisí s problematickými žáky, zabývá se integrací žáků s SPU, připravuje seznamovací dny pro primány a celý nižší stupeň gymnázia a podílí se na výběru mimoškolních akcí. Spolu s ředitelem školy se účastní individuálních jednání s rodiči žáků, je přítomna i u rozhovorů rodičů s třídními učiteli, případně s ostatními učiteli v okamžiku výskytu problémů výchovně-vzdělávacího charakteru. Průběžná úzká spolupráce mezi výchovnou poradkyní a školním psychologem, Mgr. Michaelou Zrnéčkovou, je zárukou budování školy vstřícné pro žáky, pedagogy i rodiče.

Trojské gymnázium klade důraz také na kariérní poradenství, které se týká zejména studentů posledních ročníků. Tomu se věnuje ředitel školy Mgr. Radim Jendřejas spolu se zástupkyní ředitele Mgr. Magdou Hausdorovou.

Trojské gymnázium spolupracuje s PPP pro Prahu 7 a 8, využíváme její nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultujeme posudky žáků s SVP. Dále spolupracujeme s SPC Praha, které se zabývá problematikou autismu a ADHD.