PREVENCE A PORADENSTVÍ

STUDENTI TG

MGR. PETR JANOUŠEK

1995 - Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, Fakulta pedagogická – studijní obor Sociální pedagogika, specializace Sociální patologie a prevence,
2002 - Masarykova univerzita v Brně, Fakulta pedagogická – studijní obor Sociální pedagogika.

Více informací

KONTAKT:

KONZULTACE PRO STUDENTY A RODIČE:

  •  úterý od 15:00 do 18:00,
  • čtvrtek od 9:00 do 12:00.

Osobní schůzku doporučujeme domluvit předem, a to nejlépe prostřednictvím uvedeného e-mailu.
Osobní schůzky lze domluvit individuálně a následně realizovat i mimo uvedené konzultační hodiny.

asistentka ředitele Trosjkého gymnázia vysvětlující, jak vyplnit přihlášku ke studiu

ČINNOSTI VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 

Ve funkci výchovné poradkyně na Trojském gymnáziu působí Mgr. Vintsentsiya Politiko, která je zároveň třídní učitelkou sexty beta. Společně s ní působí ve funkci výchovné poradkyně také Ing. Magdaléna Koubová.

Obě výchovné poradkyně poskytují individuální konzultace, účastní se výchovných komisí s problematickými žáky, zabývají se integrací žáků s SPU, spolupodílí se na přípravě seznamovacích dnů pro primány a podílí se na výběru mimoškolních akcí. 

Průběžná úzká spolupráce mezi výchovnými poradkyněmi a školním psychologem, Mgr. Petrem Janouškem, je zárukou budování školy vstřícné pro žáky, pedagogy i rodiče.

Trojské gymnázium klade důraz také na kariérní poradenství, které se týká zejména studentů posledních ročníků.
Tomu se též věnuje Mgr. Petr. Janoušek.

Trojské gymnázium spolupracuje s PPP pro Prahu 7 a 8, využíváme její nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultujeme posudky žáků s SVP. Dále spolupracujeme s SPC Praha, které se zabývá problematikou autismu a ADHD.