PEDAGOGICKÝ SBOR

Mgr. Jendřejas Radim, DBA

ředitel školy 

mediální výchova, základy společenských věd

Mgr. Hausdorová Magda

zástupkyně ředitele školy

anglický jazyk, občanská výchova

třídní učitel sexty I

Mgr. Vosmíková Nikol

zástupkyně ředitele školy

český jazyk

Mgr. Prokopcová Lucie

matematika, biologie, geologie

třídní učitel primy

Mgr. Zomerová Andrea

český jazyk

třídní učitel sekundy

Mgr. Kortánková Martina

německý jazyk, seminář NJ, zdravověda, pracovní činnosti

třídní učitel tercie alfa

RNDr. Petr Krýda

fyzika

třídní učitel tercie beta

Mgr. Musilová Erika

tělesná výchova

třídní učitel kvarty 

Mgr. Goldstein David

biologie, biologický seminář

třídní učitel kvarty 

Mgr. Šindelářová – Smetková Jana

geografie, geografický seminář, dějepis

třídní učitel kvinty alfa

Mgr. Politiko Vintsentsiya

anglický jazyk

třídní učitel kvinty beta

Mgr. Mrštík Josef

dějepis, historický seminář, geografie, religionistika, základy společenských věd

třídní učitel sexty II

RNDr. Hoza Karel

matematika

třídní učitel septimy

Mgr. Žišková Andrea

český jazyk, základy společenských věd, společenskovědní seminář

třídní učitel oktávy

doc. Černý Miloš

hudební výchova

Mgr. Makarian Gaiane

ruský jazyk, seminář RJ

Ing. Koubová Magdaléna

anglický jazyk, německý jazyk, ekonomie

Mgr. Young Daniel

anglický jazyk-konverzace

Mgr. Vítková Barbora

francouzský jazyk, seminář FJ, španělský jazyk

Mgr. Novák Tomáš

chemie, informatika a výpočetní technika, pracovní činnosti

Mgr. Hejnicová Zuzana

španělský jazyk

Bc. Pavel Javůrek

tělesná výchova, sportovní hry

Mgr. Hájek Petr

informatika a výpočetní technika, seminář IVT, tělesná výchova

Mgr. Žišková Valentýna

český jazyk pro cizince, literární seminář

Bc. Kurhanava Anastasiya

anglický jazyk

Mgr. Heinzlová Anežka

výtvarná výchova, estetický seminář

MgA. Vocelová Kateřina, Ing. Arch.

výtvarná výchova, estetický seminář

Mgr. Kyntnerová Gabriela 

anglický jazyk

Ing. Bc. Logerová Hana, Ph.D. 

chemie

Ing. Michajlova Elena

 

český jazyk pro cizince

Bc. Šubertová Anna

tělesná výchova

Mgr. Janoušek Petr

školní psycholog