Partneři školy

Absolventi TG

Městská část

Praha - Troja

Občanské sdružení

Trojskoúhelník

Botanická zahrada

hlavního města Prahy

Zoologická zahrada

hlavního města Prahy