STUDIJNÍ OBOR 79-41-K/81

studenti TG v aule, komunikace, zábava

PROČ STUDOVAT NA TROJSKÉM GYMNÁZIU?

Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům. Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči. Podporujeme nadané a zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky s širokou nabídkou mimoškolních aktivit. Máme kvalitní výuku jazyků v malých skupinách. Realizujeme jazykovou přípravu v angličtině k mezinárodním zkouškám. Standardem jsou dataprojektory a PC ve všech třídách. Samozřejmostí je WiFi připojení. Máme dlouhodobé zkušenosti s projektovou výukou.

Více informací

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT?

  • VYPLŇTE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠKU KE STUDIU,
  • vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu doručte do 1. 3. 2022 osobně do sekretariátu školy nebo poštou doporučeně,
  • my Vám zašleme POZVÁNKU K ÚČASTI NA PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ,
  • absolvujete přijímací řízení, které probíhá v souladu s platným právním předpisem - 
    Na Trojském gymnáziu to bude dle zadání CERMATu a vlastní částí v podobě písemného testu všeobecných studijních předpokladů,
  • OBDRŽÍTE ROZHODNUTÍ, ZDALI JSTE BYLI KE STUDIU PŘIJATI,
  • v případě kladného rozhodnutí ředitele školy s Vámi bude uzavřena smlouva o studiu.
studenti Trojského gymnázia ve třídě, vyučovací hodina, studenti píšící si poznámky

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

*V případě zájmu o studium na Trojském gymnáziu vyplňte formulář níže. Budeme Vás kontaktovat.

  • vyplní uchazeč nebo jeho zákonný zástupce

*Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Telefon / Mobil
+420-739 406 147 / +420-233 541 232
E-mail
tgsc@trojskegymnazium.cz
Adresa
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7
logo-instagram-web
logo-FB-web