OSMILETÉ STUDIUM
79-41-K/81

studenti TG v aule, komunikace, zábava

PROČ STUDOVAT NA TROJSKÉM GYMNÁZIU?

Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům. Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči. Podporujeme nadané a zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky s širokou nabídkou mimoškolních aktivit. Máme kvalitní výuku jazyků v malých skupinách. Realizujeme jazykovou přípravu v angličtině k mezinárodním zkouškám. Standardem jsou dataprojektory a PC ve všech třídách. Samozřejmostí je WiFi připojení. Máme dlouhodobé zkušenosti s projektovou výukou.

Více informací

Obor 79-41-K/81 nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Není tedy potřeba razítko lékaře při podávání přihlášky ke studiu.

V ČEM JSME VÝJIMEČNÍ?

school

Klidné a bezpečné prostředí školy

students

Malá škola rodinného typu

support

Individuální přístup k žákům i rodičům

studying

Příprava na jakýkoli typ vysoké školy

earth-globe

Kvalitní výuka jazyků v malých skupinách

trophy

Široká nabídka mimoškolních aktivit

wifi

WiFi připojení po celé škole

laptop

Plně vybavené počítačové učebny

certificate

Spokojení studenti a absolventi

CO MUSÍ ZÁJEMCE UDĚLAT?

  • VYPLŇTE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠKU KE STUDIU, a to do 20. 2. 2024.
  • my Vám zašleme POZVÁNKU K ÚČASTI NA PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ,
  • absolvujete přijímací řízení, které probíhá v souladu s platným právním předpisem - 
    Na Trojském gymnáziu to bude dle zadání CERMATu a vlastní částí v podobě písemného testu všeobecných studijních předpokladů,
  • OBDRŽÍTE ROZHODNUTÍ, ZDALI JSTE BYLI KE STUDIU PŘIJATI,
  • v případě kladného rozhodnutí ředitele školy s Vámi bude uzavřena smlouva o studiu.
studenti Trojského gymnázia ve třídě, vyučovací hodina, studenti píšící si poznámky

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

*V případě zájmu o studium na Trojském gymnáziu vyplňte formulář níže. Budeme Vás kontaktovat.

  • vyplní uchazeč nebo jeho zákonný zástupce

*Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.