Podmínky klasifikace

Podmínky vyučujících pro klasifikaci jednotlivých předmětů byly projednány v rámci úvodní pedagogické rady a V. školské rady Trojského gymnázia. Na základě připomínek předsedy, členů školské rady a vedení školy byly upraveny.