TROJSKOK

TROJSKOK - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V KVARTĚ
CO JE TO TROJSKOK?

Závěrečná zkouška v kvartě, jakási „malá maturita“, úspěšné složení zkoušky znamená získání certifikátu pro další studium na TG a hodnotné studijní pomůcky (netbook) - certifikát bude žákům předán slavnostně na Trojském zámku.

studenti Trojského gymnázia při hodin IVT, počítačová učebna, vybavení školy
studenti Trojského gymnázia ve třídě, vyučovací hodina, studenti píšící si poznámky

TROJSKOK SE SKLÁDÁ Z ČÁSTI PÍSEMNÉ A ÚSTNÍ 

Písemná část představuje státní testy z Ma, Čjl a Aj.

Ústní část se skládá ze 3 zkoušek:

  • společenskovědní základ (Dě + Ov),
  • zvolený cizí jazyk (konverzace),
  • zvolený 1 předmět (Bi, Che, Fy nebo Geo).
  • Před ústní částí zkoušky mají žáci studijní volno,
  • dílčí známky se započítávají do klasifikace z jednotlivých předmětů,
  • v případě klasifikace nedostatečnou známkou má žák možnost opravy,
studenti TG v aule, komunikace, zábava