TROJSKOK

TROJSKOK - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA V KVARTĚ
CO JE TO TROJSKOK?

Závěrečná zkouška v kvartě, jakási „malá maturita“, úspěšné složení zkoušky znamená získání certifikátu pro další studium na TG a hodnotné studijní pomůcky (netbook) - certifikát bude žákům předán slavnostně na Trojském zámku.

studenti Trojského gymnázia při hodin IVT, počítačová učebna, vybavení školy
studenti Trojského gymnázia ve třídě, vyučovací hodina, studenti píšící si poznámky

TROJSKOK SE SKLÁDÁ Z ČÁSTI PÍSEMNÉ, ÚSTNÍ A OBHAJOBY PRÁCE

Písemná část představuje státní testy z Ma, Čjl a Aj.

Ústní část se skládá ze 3 zkoušek:

  • společenskovědní základ (Dě + Ov),
  • zvolený cizí jazyk (konverzace),
  • zvolený 1 předmět (Bi, Che, Fy nebo Geo).
  • Obhajoba ročníkové práce na zvolené téma:

Obhajoba prací je veřejná, proběhne před komisí, vybrané práce budou prezentovány za přítomnosti rodičů a spolužáků.

  • Před ústní částí zkoušky mají žáci studijní volno,
  • dílčí známky se započítávají do klasifikace z jednotlivých předmětů,
  • v případě klasifikace nedostatečnou známkou má žák možnost opravy,
  • příprava na Trojskok z matematiky a češtiny, včetně přípravy na ročníkovou práci je realizována v předmětu Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky.
studenti TG v aule, komunikace, zábava