II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2019/2020 – příjem přihlášek zastaven

Přihlašování na II. kolo přijímacího řízení pro osmileté studium šk. rok 2019/20 bylo ukončeno. Poslední možnost k podání přihlášky byla 20.5.2019 v 16:00.

Ředitel Trojského gymnázia s.r.o. vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20. Proběhne ve čtvrtek 30. 5. 2019.
Uchazeči, kteří neuspěli v I. kole při přijímacím řízení mají možnost podat přihlášku do II. kola, které organizuje Trojské gymnázium ve čtvrtek 30. 5. 2019. Přihlášku ke studiu je nutno odevzdat v sekretariátu školy nejpozději do 20. 5. 2019 16.00 hodin. Nelze využít přihlášku z I. kola.
Uchazeči obdrží po odevzdání přihlášky pozvánku ke zkoušce. Výsledky I. kola přijímacího řízení nemají žádný vliv ve II. kole. Trojské gymnázium má pro toto kolo svoje testy.
Sraz uchazečů bude v 8:00 hodin, od 8:20 bude probíhat písemné zkoušení. Kritéria pro přijetí uchazečů zůstávají pro II. kolo nezměněna, jsou tedy stejná, jako v I. kole

Počet volných míst je 5.

V Praze – Troji, 14. 5. 2019
Mgr. Radim Jendřejas, ředitel
Trojské gymnázium s.r.o.

https://gymnazium.euroskola.cz/wp-content/uploads/2019/05/Vyhlášení-II.-kola.pdf