OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ I. KOLO

Oficiální výsledky přijímacího řízení na Trojské gymnázium
ZDE: PZ I.kolo OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY k 30.4.2018 PDF – www