Školská rada Trojského gymnázia

Od září roku 2018 začíná nové tříleté období pro Školskou radu. V rámci pedagogické rady TG proběhly na konci srpna volby z řad zástupců učitelů. Členy ŠR se stali Mgr. Lucie Prokopcová a Bc. Danylo Borzystyy. V rámcích třídních schůzek dne 17. 9. 2018 byla jako zástupkyně za rodiče potvrzena stávající členka paní Jana Těmínová. Dne 2. 10. si zvolili svého zástupce zletilí studenti, hlasovalo 26 studentů, přičemž 19 z nich podpořilo Filipa Vydru. Ten bude zastupovat v ŠR studenty. Za zřizovatele byli jmenováni pan Petr Mareš a Ing. Igor Michajlov. První jednání v novém volebním období proběhne dne 4. 10. 2018 v aule gymnázia.