I. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK.ROK 2019/20 UZAVŘENO – kompletní výsledková listina

20.5. 2019TG

I. kolo přijímacího řízení do primy bylo uzavřeno. Z úspěšných uchazečů I. kola nastoupí ke studiu 20 žáků, viz přiložená tabulka.

https://gymnazium.euroskola.cz/wp-content/uploads/2019/04/Výsledková-tabulka-PZ-2019-I.-kolo_uzavřeno.xls