DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VÁŽENÍ ZÁJEMCI,
V RÁMCI DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEVÁHEJTE ZHLÉDNOUT KRÁTKÉ VIDEO S VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKOU ŠKOLY,
KTERÉ SI PRO VÁS NAŠI STUDENTI PŘIPRAVILI. 

ABYCHOM VÁM TROCHU POMOHLI POCHOPIT PRŮBĚH STUDIA A UPŘESNIT DŮLEŽITÉ INFORMACE,
MŮŽETE SI U NÁS STÁHNOUT ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY:

STÁLE PŘIJÍMÁME ŽÁKY

do 5. ročníku osmiletého studia na Trojském gymnáziu, vhodné pro žáky-cizince

MOŽNOST PŘESTUPU

z jiné tuzemské či zahraniční střední školy, zejména v Ázerbájdžánu, Bělorusku, Kazachstánu, Rusku nebo na Ukrajině

REGISTRACE ŽÁDOSTI:

o přijetí ke studiu po ukončení*

*Uchazeč či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů v této části přihlášky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Součástí přijímacího řízení pro uchazeče po ukončení 5. nebo 9. třídy základní školy v ČR je:

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ

Oficiální formulář vydaný MŠMT pro školní rok 2020-2021

  • případně doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole,
  • případně rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu.

Příklad vyplněné přihlášky naleznete zde:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně uvedených příloh je zapotřebí zaslat poštou
na adresu sídla Trojského gymnázia  nebo doručit osobně do 1. 3. 2021 do 16 hod.