KDO JSME?

Trojské gymnázium je součástí skupiny středních škol společnosti ESO Euroškola, s.r.o., která v roce 2017 oslavila 25. výročí působení na Českém trhu.

Trojské gymnázium je všeobecně vzdělávací střední školou, která poskytuje vzdělání v souladu s akreditaci MŠMT ČR již více než 20 let.

Trojské gymnázium, jakožto součást společnosti ESO Euroškola, s.r.o., je členem renomované mezinárodní vzdělávací organizace ESO Education Group s více jak 50-letou tradicí v oblasti vzdělávacích služeb, zejména v Německu, Rakousku a na Slovensku.

PROČ STUDOVAT GYMNÁZIUM?

Hlavním důvodem je FAKT,

že GYMNÁZIUM je IDEÁLNÍ PŘÍPRAVOU KE STUDIU na jakékoliv VYSOKÉ ŠKOLE.

90% absolventů gymnázií studuje na vysokých školách.

Trojské gymnázium není výjimkou. Po získání maturity lze dále studovat na kterékoliv vysoké i vyšší odborné škole anebo škole univerzitního typu.

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?

 • 1
  Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům.
 • 2
  Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči.
 • 3
  Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, žáci-cizinci nejsou výjimkou.
 • 4
  Podporujeme nadané žáky.
 • 5
  Využíváme letité zkušenosti a tradice naší kmenové školy v Praze - Troji.
 • 6
  Zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky a širokou nabídku mimoškolních aktivit.
 • Kvalitní výuka jazyků v malých skupinách.
 • Hloubkový přístup k výuce ruského, anglického či španělského jazyka s rodilým mluvčím.
 • Jazyková příprava v angličtině k mezinárodním zkouškám.
 • Jazyková příprava pro cizince ke studiu na naši škole.
 • Zapojování žáků do projektové výuky.
 • Interaktivní tabule, dataprojektory a PC ve třídách. WIFI připojení.

V ČEM JSOU VAŠE VÝHODY?

 • Ideální příprava na českou vysokou školu
  Složením maturity na Trojském gymnáziu Nad Rokoskou získají žáci srovnatelný výstup s ostatními středními školami v ČR a mají možnost dále studovat na kterýchkoliv vysokých i vyšších odborných školách včetně škol univerzitního typu.
 • Intenzivní jazyková příprava
  Většinou mají na konci studia Trojského gymnázia znalosti ve třech jazycích a to minimálně na úrovni B2 a vyšší. Tyto znalosti nejsou při ukončení běžné střední školy s maturitou standardem a dosahují je pouze studenti s vyšším studijním potenciálem.
 • Komunikace s rodilými mluvčími
  Na gymnáziu působí učitele a žáci, jejich rodným jazykem může být angličtina, ruština, španělština či francouzština...

CO BUDETE U NÁS STUDOVAT?

Učební plán

klikněte a podívejte se na učební plán trojského gymnázia

Důraz na cizí jazyky

Důraz je kladen na výuku cizích jazyků – na konci studia Trojského gymnázia jazykové znalosti většiny studentu se pohybují na úrovní B2 a vyšší, a to minimálně ze dvou cizích jazyků.

Čeština pro cizince

Žáci-cizinci mají možnost v rámci učebního programu studovat češtinu pro cizince, resp. češtinu jako druhý jazyk.

Příprava na vysokou školu

Žáci mají možnost zvolit si semináře s ohledem na rozhodnutí kterou školu budou následně studovat. Tyto semináře jsou ideální přípravou ke studiu na zvolené vysoké škole po složení maturity.

JAK SE NA ŠKOLU DOSTANU?

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu,

tedy chcete studovat

studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium,

pak 

NÁSLEDNĚ SI

 • 1
  UZAVŘEME SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
  Po vyhodnocení zaslané dokumentace žáka budete vyzvání k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kde budou uvedeny práva a povinnosti platné do okamžiku uzavření smlouvy o studiu po kladném rozhodnutí ředitele.
 • 2
  ABSOLVUJETE POHOVOR
  Dále bude zapotřebí absolvovat přijímací řízení dle aktuálních požadavku, zpravidla pohovor s ředitelem školy nebo s členem přijímací komise v dohodnutém termínu, a to v osobní přítomnosti na pracovišti Nad Rokoskou nebo on-line prostřednictvím aplikace Skype.
 • 3
  UZAVŘEME SMLOUVU O STUDIU
  V případě kladného* rozhodnutí ředitele školy bude s Vámi uzavřena smlouva o studiu se všemi plynoucími z ní právy a povinnostmi. (*Po přijímacím řízení uchazeč obdrží Rozhodnutí ředitele školy o jeho přijetí či nepřijetí ke studiu)

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

Uchazeč bude přijat pouze v případě volného místa pro ten který ročník studia. Kapacita na školní rok 2019/2020 se stanoví pro:

6. ročník: 25-50 lidi

 

V rámci přijímacího řízení uchazeč absolvuje přijímací řízení, zpravidla ústní pohovor s ředitelem školy či jeho zástupcem v rozsahu 10 min (všeobecné znalosti, zájmy, soutěže, rodina atd.) v českém, případně dalším jazyce (rusky, anglicky a německy). V některých případech může dojit k otestování znalostí v režimu ONLINE. Na základě výsledku přijímacího řízení uchazeč obdrží dokument potvrzující rozhodnutí ředitele o příjetí či nepřijetí ke studiu (dále jen „Rozhodnutí ředitele“), avšak ne dřív než 26.4.2019. Pro žáky cizince bez uděleného Povolení k pobytu na území ČR za účelem studia (dále jen „Vízum“) je Rozhodnutí ředitele klíčovým dokumentem.

Žák-cizinec pak obdrží soubor dokumentů potřebný k případnému vyřízení Víza. Vzhledem k časové náročnosti při zpracování žádosti o Vízum na zastupitelských úřadech ČR (dále jen „ZÚ“) doporučujeme žádost včetně souboru dokumentů od nás podat na ZÚ nejpozději v průběhu měsíce června roku 2019.

JAKÉ JE U NÁS ŠKOLNÉ?

 • Školné pro školní rok 2019/2020 je ve výši 44.000 Kč.
 • Uchazeči o studium bez povolení k dlouhodobému pobytu v ČR musí absolvovat Přípravný kurzu
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i po částech).

Zájemci o studium mohou školu navštívit kdykoliv
po telefonické dohodě:

+420 - 799 51 75 75