JSTE CIZINEC?

a chcete studovat 

OPRAVDU KVALITNÍ GYMNÁZIUM?

SPRÁVNOU volbou je

Trojské gymnázium v Praze
nad Rokoskou .

KDO JSME?

Trojské gymnázium je součástí skupiny středních škol společnosti ESO Euroškola, s.r.o., která v roce 2017 oslavila 25. výročí působení na Českém trhu.

Trojské gymnázium je všeobecně vzdělávací střední školou, která poskytuje vzdělání v souladu s akreditaci MŠMT ČR již více než 20 let.

Trojské gymnázium, jakožto součást společnosti ESO Euroškola, s.r.o., je členem renomované mezinárodní vzdělávací organizace ESO Education Group s více jak 50-letou tradicí v oblasti vzdělávacích služeb, zejména v Německu, Rakousku a na Slovensku.

PROČ STUDOVAT GYMNÁZIUM?

Hlavním důvodem je FAKT,

že GYMNÁZIUM je IDEÁLNÍ PŘÍPRAVOU KE STUDIU na jakékoliv VYSOKÉ ŠKOLE.

90% absolventů gymnázií studuje na vysokých školách.

Trojské gymnázium není výjimkou. Po získání maturity lze dále studovat na kterékoliv vysoké i vyšší odborné škole anebo škole univerzitního typu.

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?

 • 1
  Jsme přívětivá škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům.
 • 2
  Stavíme na přátelských vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči.
 • 3
  Přistupujeme vstřícně ke všem studentům, žáci-cizinci nejsou výjimkou.
 • 4
  Podporujeme nadané žáky.
 • 5
  Využíváme letité zkušenosti a tradice naší kmenové školy v Praze - Troji.
 • 6
  Zajišťujeme bohaté kulturní vyžití pro žáky a širokou nabídku mimoškolních aktivit.
 • Kvalitní výuka jazyků v malých skupinách.
 • Hloubkový přístup k výuce ruského, anglického či španělského jazyka s rodilým mluvčím.
 • Jazyková příprava v angličtině k mezinárodním zkouškám.
 • Jazyková příprava pro cizince ke studiu na naši škole.
 • Zapojování žáků do projektové výuky.
 • Interaktivní tabule, dataprojektory a PC ve třídách. WIFI připojení.

V ČEM JSOU VAŠE VÝHODY?

 • Ideální příprava na českou vysokou školu
  Složením maturity na Trojském gymnáziu Nad Rokoskou získají žáci srovnatelný výstup s ostatními středními školami v ČR a mají možnost dále studovat na kterýchkoliv vysokých i vyšších odborných školách včetně škol univerzitního typu.
 • Intenzivní jazyková příprava
  Většinou mají na konci studia Trojského gymnázia znalosti ve třech jazycích a to minimálně na úrovni B2 a vyšší. Tyto znalosti nejsou při ukončení běžné střední školy s maturitou standardem a dosahují je pouze studenti s vyšším studijním potenciálem.
 • Komunikace s rodilými mluvčími
  Na gymnáziu působí učitele a žáci, jejich rodným jazykem může být angličtina, ruština, španělština či francouzština...

CO BUDETE U NÁS STUDOVAT?

Učební plán

klikněte a podívejte se na učební plán trojského gymnázia

Důraz na cizí jazyky

Důraz je kladen na výuku cizích jazyků – na konci studia Trojského gymnázia jazykové znalosti většiny studentu se pohybují na úrovní B2 a vyšší, a to minimálně ze dvou cizích jazyků.

Čeština pro cizince

Žáci-cizinci mají možnost v rámci učebního programu studovat češtinu pro cizince, resp. češtinu jako druhý jazyk.

Příprava na vysokou školu

Žáci mají možnost zvolit si semináře s ohledem na rozhodnutí kterou školu budou následně studovat. Tyto semináře jsou ideální přípravou ke studiu na zvolené vysoké škole po složení maturity.

Adaptační kurz pro žáky-cizince

JAK SE NA ŠKOLU DOSTANU?

Pokud již máte jasno a zvolili jste naši školu,

tedy chcete studovat

studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium,

pak 

NÁSLEDNĚ SI

 • 1
  UZAVŘEME SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
  Po vyhodnocení zaslané dokumentace žáka budete vyzvání k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kde budou uvedeny práva a povinnosti platné do okamžiku uzavření smlouvy o studiu po kladném rozhodnutí ředitele.
 • 2
  ABSOLVUJETE POHOVOR
  Dále bude zapotřebí absolvovat přijímací řízení dle aktuálních požadavku, zpravidla pohovor s ředitelem školy nebo s členem přijímací komise v dohodnutém termínu, a to v osobní přítomnosti na pracovišti Nad Rokoskou nebo on-line prostřednictvím aplikace Skype.
 • 3
  UZAVŘEME SMLOUVU O STUDIU
  V případě kladného* rozhodnutí ředitele školy bude s Vámi uzavřena smlouva o studiu se všemi plynoucími z ní právy a povinnostmi. (*Po přijímacím řízení uchazeč obdrží Rozhodnutí ředitele školy o jeho přijetí či nepřijetí ke studiu)

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?

Uchazeč bude přijat pouze v případě volného místa pro ten který ročník studia. Kapacita na školní rok 2018/2019 se stanoví pro:

5. ročník: 10 lidi

6. ročník: 15 lidi

7. ročník: 25 lidi

 

V rámci přijímacího řízení uchazeč absolvuje přijímací řízení, zpravidla ústní pohovor s ředitelem školy či jeho zástupcem v rozsahu 10 min (všeobecné znalosti, zájmy, soutěže, rodina atd.) v českém, případně dalším jazyce (rusky, anglicky a německy). V některých případech může dojit k otestování znalostí v režimu ONLINE. Na základě výsledku přijímacího řízení uchazeč obdrží dokument potvrzující rozhodnutí ředitele o příjetí či nepřijetí ke studiu (dále jen „Rozhodnutí ředitele“), avšak ne dřív než 27.4.2018. Pro žáky cizince bez uděleného Povolení k pobytu na území ČR za účelem studia (dále jen „Vízum“) je Rozhodnutí ředitele klíčovým dokumentem.

Žák-cizinec pak obdrží soubor dokumentů potřebný k případnému vyřízení Víza. Vzhledem k časové náročnosti při zpracování žádosti o Vízum na zastupitelských úřadech ČR (dále jen „ZÚ“) doporučujeme žádost včetně souboru dokumentů od nás podat na ZÚ nejpozději v průběhu měsíce června roku 2018.

JAKÉ JE U NÁS ŠKOLNÉ?

 • Školné pro školní rok 2018/2019 je ve výši 38.000 Kč.
 • Uchazeči o studium bez povolení k dlouhodobému pobytu v ČR musí absolvovat Přípravný kurzu
 • Školné bude třeba uhradit dle platebních podmínek dohodnutých ve smlouvě (lze hradit i po částech).

Zájemci o studium mohou školu navštívit kdykoliv
po telefonické dohodě:

+420 - 799 51 75 75