PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBU

Trojské gymnázium s. r. o. se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: https://gymnazium.euroskola.cz dle odpovídajícího právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

STAV SOULADU

Webové stránky, které obsahují povinně zveřejňované informace v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jde tedy o stránky, které obsahují následující informace:

  • Pravidla a kritéria přijímacího řízení a přijímacích zkoušek,
  • seznam přijatých a nepřijatých,
  • výroční zprávy školy,
  • prohlášení GDPR,
  • informace zveřejňované dle Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
  • školní řád,
  • klasifikační řád.

INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Na tomto webu jsou některé povinně zveřejňované informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě, a to prostřednictvím odkazů vedoucích na dokumenty, respektive soubory, které se mohou vyskytnout v následujících formátech:

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech zjištěných při používání tohoto webu můžete zaslat na e-mail správce webu – michajlov@tg365.cz.